Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
9°C

Cennik

Cennik

ZARZĄDZENIE NR  329.2022 

BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z późn. zm.[1]) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2021.679 t.j.) i Uchwały Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

CENNIK OD 1.01.2023

 Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew nr 329.2022  z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2023 cena za wynajem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 wynosić będzie

 

WYSZCZEGÓLNIENIE
PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

Opłata za godzinę 
duża hala
114,00 zł
mała sala
  95,00 zł


Zgodnie z & 2. 1. 7 Uchwały nr X/80/11Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, ustalono zwolnienie z opłat za obiekty , w tym hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 następujących podmiotów:

1) klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy,
2) stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, realizujących zadania własne gminy, które spełnią kryteria zawarte w zarządzeniu Burmistrza dotyczącym szczegółowych zasad bezpłatnego korzystania z obiektów i urządzeń,
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza,
4) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych posiadających pisemną zgodę Burmistrza,
5) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;
 
   
   
   

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.