Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 kwietnia 2024
Imieniny: Jerzy, Wojciech
pochmurno
10°C

Regulamin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/168/16

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 24 maja 2016 r.

 

Regulamin Stadionu Miejskiego w Sochaczewie

ul. Warszawska 80

 

1.      Stadiony są administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59, zwanym dalej Zarządcą.

2.      Stadiony przeznaczone są do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

3.      Stadiony są otwarte codziennie od godziny 08:00 do godziny 21:30.

4.      W godzinach 21:30 – 08:00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionów osób nie upoważnionych przez zarządcę.

5.      Ze Stadionów mogą korzystać kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, oraz inni po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznania się z regulaminem

6.      Osoby małoletnie do lat 16, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionów tylko pod opieką osób dorosłych.

7.      Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia na Stadionach wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

8.      Za bezpieczeństwo i porządek na obiektach w trakcie imprezy odpowiada Organizator imprezy.

9.      Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę.

10.  Za rzeczy pozostawione na terenie Stadionów zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

11.  Przebywający na Stadionie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód Zarządcy.

12.  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionów może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

13.  Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami.

14.  Osoby, zakłócające porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

15.  Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionów oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie odpowiednio kierownik obiektu przy ul. Warszawskiej 80 i kierownik obiektu przy ul. Chopina 101

16.  Na Stadionach, za zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie podmioty, o których mowa w pkt. 5 - mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.  Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę Stadionów harmonogramu.

18.  Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionów lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z zarządcą Stadionów, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania ze Stadionów. Zarządca Stadionów nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje i nieszczęśliwe wypadki przed, w czasie i po rozgrywkach i zajęciach treningowych organizowanych przez podmioty, którym użyczono obiekt.

19.  Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionów określone są odrębnymi przepisami.

20.  Umieszczenie banerów reklamowych na terenie Stadionów następuje po podpisaniu   

      stosownej umowy z Dyrektorem MOSiR w Sochaczewie.

21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do                     

      odpowiedzialności karno-administracyjnej.

22. W  czasie  trwania  rozgrywek  piłkarskich  i  imprez  sportowo-  rekreacyjnych  do 

      obowiązków organizatora należy w szczególności:

1)  respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed    rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2)  niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionów przedmioty niebezpieczne,

3)  niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub  zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4)  pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.