przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg ofertowy - konserwacja boiska przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie

A A A

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym na wykonanie usługi pielęgnacji nawierzchni trawiastej boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Sochaczewie.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. z późn. zm.) w oparciu  o procedury określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Dyrektora MOSiR  w Sochaczewie  t.j. Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty  130 000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższych załącznikach.

 

Ogłoszenie - przetarg ofertowy konserwacja boiska .pdf

Załacznik nr 1 - instrukcja pielęgnacji boiska.pdf

Załączniki nr 2-4 - do pobrania .docx 

Odpowiedzi na zapytania do treści ogłoszenia .pdf

PYTANIA - zmiana umowy do pobrania.docx

PYTANIA nr 2.pdf

Informacja o wynikach postępowania

Do  dnia 22.12. 2021 roku do godz. 09:00 ofertę złożył 1 Oferent, tj.:

Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski,

ul. Górna Droga 5/2, 02-495 Warszawa

W dniu 22.12.2021 roku o godzinie  09 05   w MOSiR Sochaczew odbyła się sesja otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji przedstawiła z imienia i nazwiska członków Komisji. Podczas otwarcia ofert był obecny przedstawiciel oferenta. Koperta była w stanie nienaruszonym. W trakcie otwarcia oferty Przewodnicząca Komisji odczytała z treści złożonej oferty proponowaną stawkę brutto.

 Oferta nr 1 – 137 160,00  złotych  brutto

 Po przeanalizowaniu oferty Komisja stwierdziła, że oferta jest ważna. Zamówienie pozyskał oferent nr 1  firma Dropservice Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski, z którą zostanie zawarta umowa.

kontakt