przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Przetarg ofertowy - wywóz odpadów stałych dla MOSiR w Sochaczewie

A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczewie ogłasza przetarg ofertowy na wywóz odpadów stałych z obiektów podległych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

 

Termin realizacji zlecenia:  od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Termin płatności: do  21 dni po bezusterkowym odbiorze usługi i złożeniu faktury  

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Pani Anna Pawłowska – Zastępca  Dyrektora MOSiR – 661-102-580, 046 862-77-59

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Przetarg ofertowy na wywóz odpadów stałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie – parter Pływalni „ORKA” w Sochaczewie.

 

Termin składania ofert upływa 15.12.2021 r. o godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   15.12.2021 r. o godz. 09.05 w siedzibie Zamawiającego


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 Ogłoszenie przetarg ofertowy - wywóz odpadów 2021.pdf

 Załączniki nr 1 i 2 do pobrania - wywóz odpadów stałych 2021

 Załacznik nr 3 do pobrania - umowa odbiór odpadów 2021

kontakt