przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416257 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO "GRAND PRIX" SOCHACZEWA

2021/2022

 

ORGANIZATOR:               Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

I.CEL IMPREZY

 • Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych.
 • Popularyzacja tenisa stołowego.
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych

II. TERMINY I MIEJSCE:

Terminy eliminacji :      - 10 turniejów klasyfikacyjnych po jednym w miesiącach sierpień 2021 maj 2022. (terminy ustalane w trakcie rozgrywek)

Turniej finałowy:           czerwiec 2022r.

Miejsce :                            Hala Sportowa MOSiR Sochaczew ul. Kusocińskiego 2 tel. 862 87 04;

721121011

III . UCZESTNICTWO I KATEGORIE:

 •  Wszystkie turnieje z cyklu ,,GRAND PRIX mają charakter otwarty. Prawo startu mają wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania

 

 • Kategorie :

a) kobiety

b) dzieci          U-14

e) OPEN

Zawodnik po zezwoleniu organizatora może zagrać w więcej niż jednej kategorii, z tym że punkty zdobywa w jednej wybranej kategorii, w pozostałych gra poza konkursem.

System rozgrywek:

- System rozgrywek turniejów kwalifikacyjnych uzależniony jest od ilości startujących osób.

Możliwe systemy rozgrywek:

 1. do dwóch przegranych (ilość zawodników powyżej 8)
 2. system grupowy ( może być połączony z systemem pucharowym)
 3. system każdy z każdym

O kolejności w grupie decyduje :

 1.  
 • większa ilość zwycięstw
 • w przypadku tej samej ilości zwycięstw  decyduje wynik meczu bezpośredniego
 • w przypadku równej ilości zwycięstw więcej niż 2 zawodników o kolejności decyduje mała tabela ( ilość zwycięstw , różnica setów, większa ilość zdobytych setów)
 • w przypadku nie rozstrzygnięcia małej tabeli, brana pod uwagę będzie: różnica setów z wszystkich meczów grupowych, a następnie większa ilość zdobytych setów
 • w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia, o kolejności zadecyduje dogrywka do jednego wygranego seta

W każdym kolejnym turnieju klasyfikacyjnym zawodnicy rozstawiani są według miejsc w klasyfikacji generalnej

Kolejność w klasyfikacji ustala się na podstawie:

a) sumy zdobytych punktów w poszczególnych turniejach

 • 1 miejsce - 20 punktów
 • 2 miejsce 17 punktów
 • 3 miejsce 15 punktów
 • 4 miejsce -  14 punktów
 • 5 miejsce 13 punktów
 • 6 miejsce 12 punktów
 • 7 miejsce 11 punktów
 • 8 ,9 miejsce 10 punktów
 • 10,11 – 9 pkt
 • 12,13 – 8 pkt
 • 14,15 – 7 pkt
 • 16,17 – 6pkt
 • 18,19 -5pkt
 • 20,21 – 4 pkt
 • 22,23 – 3 kt
 • 24 -30 – 2 pkt
 • Pozostali po 1 punkcie za udział

Do udziału w Turnieju Finałowym kwalifikuje się po ośmiu najlepszym zawodników z każdej kategorii.

W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje:

1. większa ilość rozegranych turniejów

2. większa ilość zwycięstw

3. większa ilość drugich miejsc

4. większa ilość trzecich miejsc

5. losowanie

Turniej finałowy rozgrywany jest w dwóch fazach:

- eliminacje grupowe:

Grupa A: 1,4, 5, 8 zawodnik z kwalifikacji

Grupa B: 2, 3, 6, 7 zawodnik z kwalifikacji

W przypadku braku zawodnika lub zawodników zakwalifikowanych do turnieju finałowego, na jego/ich miejsce trafia kolejna osoba z listy klasyfikacyjnej.

- faza pucharowa

Półfinały o miejsca 1-4:    1A-2B i 2A-1B

Zwycięzcy grają w finale, a przegrani grają o miejsce trzecie

Półfinały o miejsca 5-8: 3A-4B i 4A-3B

Zwycięzcy grają o miejsce piąte, a przegrani o miejsce siódme.

IV. NAGRODY:

W turniejach klasyfikacyjnych nagrodami będą puchary

W turnieju finałowym każdy uczestnik otrzyma medal i dyplom, a trzech najlepszych w każdej kategorii nagrody rzeczowe lub finansowe.

Organizator zastrzega sobie zmianę w sposobie nagradzania.

V. SPRAWY RÓŻNE

.   odpłatność za każdy turniej klasyfikacyjny wynosi:

- kategoria kobiet, dzieci U-14 5,00 PLN

- kategoria OPEN 10,00 PLN

 •          organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników
 •          ubezpieczenie, badania lekarskie, dojazd spoczywa na uczestniku turnieju
 •          zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowym, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz posiadania rakietki do gry w tenisa stołowego, organizator zapewnia stoły oraz piłeczki
 •          mecze sędziują uczestnicy wskazani przez organizatora; organizator wyznacza sędziego głównego,  odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów
 •           zawodników obowiązują  ogólnie przyjęte zasady sportowego zachowania, poszanowania rywali
 •          uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektu
 •          zapisy prowadzone będą w dniu zawodów do godziny 9.00, uczestnicy muszą potwierdzić udział w turnieju własnoręcznym podpisem na liście startowej
 •          osoby spóźnione mogą zostać niedopuszczone do udziału w turnieju
 •          zawodnicy  naruszający niniejszy regulamin oraz zachowujący się niesportowo i niekulturalnie, mogą zostać wykluczeni z cyklu Grand Prix
 •          Uczestnik pełnoletni podpisuje oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Oświadczenie ważne jest na cały czas trwania rozgrywek.
 •          Zawodnik poniżej lat 18 zobowiązany jest dostarczyć organizatorom zgodę na start w rozgrywkach , podpisaną przez opiekuna bądź rodzica.
 •          Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora
 •          Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania Grand Prix po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronach internetowych;  www.mosir.schaczew.pl Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe w siedzibie organizatora pod numerem telefonu 46 862-87-04 oraz 721-121-011

 

kontakt