przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376321 odwiedzin

3 Sochaczewski Bieg Niepodległości

A A A

3 Sochaczewski Bieg Niepodległości

Otwieramy zapisy na 3 Sochaczewaski Bieg Niepodległości 11.11.2021. Zachęcamy zarówno biegaczy jak i miłośników nordic walking do udziału w naszej imprezie. Nie zabraknie również biegu dla dzieci.

Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 

Biuro biegu będzie czynne od godz. 8.30 na Placu Kościuszki, o godz. 9. 30 nastąpi uroczyste otwarcie imprezy. Zapraszamy wszystkich uczestników, jak i kibiców do wspólnego odśpiewania hymnu.  O godz. 9.35 zaplanowany jest start biegu NORDIC WALKING . Także zapraszamy wszystkich chętnych do przejścia z kijkami trasy naszego Biegu i uczczenia wspólnie z biegaczami Święta Niepodległości. Na godz. 9.45 zaplanowaliśmy bieg dzieci,  do lat 7 na dystansie 250 metrów. Z kolei o godz. 10.20 wystartuje bieg główny na dystansie 5000 metrów.

 

Trasa - Sochaczew: Plac Kościuszki - Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta – Licealna, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Żyrardowska, Gwardyjska, Spartańska, Żyrardowska, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki

Karty zgłoszeń dostępne w sekretariacie MOSiR od poniedziałku 11.10. 2021. oraz na stronie www.mosir.sochaczew.pl

bieg niepodległości dziecko BN 2021.doc

bieg niepodległości osoba dorosła NW BN 2021.doc

bieg niepodległości osoba dorosła-1 BN 2021.doc

 

Szczegóły w regulaminie.


REGULAMIN SOCHACZEWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2021

 

II – ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Burmistrz Sochaczewa, Wydział Sportu i Org. Pozarządowych.

III - Współorganizatorzy

KLUB MARATOŃCZYKA Aktywni Sochaczew, Klub Wolontariuszy przy CUS

 

III – TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY

1. Bieg odbędzie się 11 listopada 2021 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

2. Bieg główny odbędzie się o godz. 10.20

3. Dystans biegu głównego wynosi 5000 metrów.

4. Trasa - Sochaczew: Plac Kościuszki - Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta – Licealna, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Żyrardowska, Gwardyjska, Spartańska, Żyrardowska, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki

5. Biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.30 na Placu Kościuszki.

 

IV – PROGRAM MINUTOWY BIEGU

- godz. 8.30 - Otwarcie biura zawodów,

- godz. 9.30 – Oficjalne Otwarcie biegu

- godz.9.35 – start biegu NORDIC WALKING

- godz. 9.45 – Bieg Malucha do lat 7 na dystansie ok.200 m

- godz. 10.20 – Bieg główny 5000m,

- dekoracja zwycięzców,

- wręczenie nagród,

- zakończenie imprezy.

V – ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu jest bezpłatny.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat. Zaleca się , by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu.
 • Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Organizator   dopuszcza   udział   osób   poniżej   12- tego   roku   życia   wyłącznie   pod   opieką   i   na odpowiedzialność  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, którzy  także  będą  brali  udział
  w  Biegu.
 • UWAGA ! PAMIĄTKOWE MEDALE OTRZYMA PIERWSZE 150 ZGŁOSZONYCH OSÓB W BIEGU GŁÓWNYM ORAZ 50CIORO DZIECI W MINIBIEGU.
 • Zgłoszenia wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail mosir@mosir.sochaczew.pl.

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

 • Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
 • Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124,  lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl
 • Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja Sochaczewskiego Biegu Niepodległości
  oraz  w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 • Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.
 • Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.
 • Zebrane dane mogą być przekazywane: dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.

 

VI- NAGRODY

Pierwsze 3 osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn w biegu głównym oraz pierwsze 3 osoby w biegu Malucha w  kategorii chłopców i dziewcząt otrzyma puchary. W kategorii Nordic Walking  nagradzane będą 3 pierwsze miejsca w kategorii panów i 3 pierwsze miejsca w kategorii pań. Medale otrzyma pierwsze 150 osób na mecie, 30 pierwszych osób w kategorii Nordic Walking oraz wszystkie maluchy. Limit zgłoszeń w Biegu Malucha – 50 osób.

 

VIII – DODATKOWE ŚWIADCZENIA 

 • opieka medyczna na starcie , mecie i na trasie
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 

IX – Opis trasy 

 • Długość trasy: 5 km
 • Sochaczew, ulicami: Plac Kościuszki - Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta – Licealna, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Żyrardowska, Gwardyjska, Spartańska, Żyrardowska, Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki

 

UWAGI KOŃCOWE!

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
kontakt