przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN

Czwartków  Lekkoatletycznych

sezon  2022 / 2023

 

 

1.       ORGANIZATOR

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie; tel. 46 862-77-59, e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

2. WSPÓŁORGANIZATOR

- Miasto Sochaczew

- Klub Maratończyka Aktywni

- Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl).

 

2.       CEL I ZADANIA IMPREZY

 

- Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych

- niwelowanie skutków epidemii, szczególnie siedzącego trybu życia,

- przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym: nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomanii,

- kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, pomaganie w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej.

- promocja miasta Sochaczew w mediach oraz podczas Finału Ogólnopolskiego w Łodzi,

 

3.       UCZESTNICY

Prawo startu w „czwartkach” mają uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych: grupa wiekowa 13 lat - rocznik 2010, II grupa wiekowa 12 lat - rocznik 2011, III grupa wiekowa 11 lat i młodsi - rocznik 2012. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej.

 

4.       KONKURENCJE

 

W trakcie zawodów rozgrywane będą następujące konkurencje:

Rocznik 2010:

Dziewczęta:       60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2 kg, ;

Chłopcy:              60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;

Rocznik 2011, 2012 i młodsi:

Dziewczęta:       60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:              60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową

 

5.       ZGŁOSZENIA

  • Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo: mosir@mosir.sochaczew.pl  oraz bezpośrednio podczas zawodów
  • Kontakt tel. Renata Kubik tel.721-121-011, Emanuel Zimny tel.697-296-626
  • Reprezentacja danej szkoły może składać się maksymalnie z 30 zawodników 
  • Opiekun  zgłaszający  grupę  jest  zobowiązany  i  odpowiedzialny  zapoznać  grupę  uczestników  z regulaminem zawodów i regulaminem stadionu

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

  • Uczniowie startują z kartami startowymi, które przekazują sędziemu przed startem w danej konkurencji, (odbiór kart przed zawodami u organizatora lub na www.mosir.sochaczew.pl) 
  • Na  kartę  startową  należy  wpisać  (DRUKOWANYMI  LITERAMI):  imię  i  nazwisko  zawodnika,  rok urodzenia, konkurencję, szkołę i nazwisko opiekuna
  • Udział w danej konkurencji zaczynamy startami od najmłodszych zawodników
  • W biegach odbędą się serie na czas (w biegu 60 m eliminacje)
  • W konkurenci technicznej skok w dal – dwie próby
  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i przepisami PZLA

 

7. PROGRAM ZAWODÓW

Program zawodów: 

zgłoszenia

weryfikacja

otwarcie zawodów

rozpoczęcie imprezy

pchnięcie kulą – dziewczęta

                           pchnięcie kulą - chłopcy

60 m- chłopcy

skok w dal           - dziewczęta

skok wzwyż        - chłopcy

skok wzwyż        - dziewczęta

300 m - chłopcy

dziewczęta

skok w dal               - chłopcy

rzut p. palantową - dziewczęta

rzut p. palantową - chłopcy

300 m - dziewczęta

600 m - dziewczęta

1000 m - chłopcy

 

 

8.       TERMINY I GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW:

 

Runda jesienna

6.10.2022 - godz. 10.00

13.10.2022 - godz. 12.00

20.10.2022-godz. 10.00

27.10.2022 - godz. 12.00

 

Runda wiosenna

20.04.2023 (czwartek) - godz. 10.00

28.04.2023 (piątek) -godz. 10.00

10.05.2023 (środa)- godz.12.00

19.05.2023 (piątek)-godz. 10.00

Finały Miejskie 25.05.2023 (czwartek)- godz. 12.00

 

9.       NAGRODY

Dyplomy za zajęcie od 1 do 3 miejsca w każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych w eliminacjach. Puchary, medale, nagrody rzeczowe w finale miejskim.   

 

10. ZASADY PUNKTACJI I KWALIFIKACJI

-  Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej

grupy wiekowej.

- O kolejności uczestników w „Czwartkach Lekkoatletycznych” w danej konkurencji, zadecyduje suma

punktów uzyskanych w pięciu (spośród wszystkich) najlepszych startach w tej imprezie (w biegach na 600  i 1000 m w trzech).

- Jeśli zawodnik zajmie w danej konkurencji jedno z trzech pierwszych miejsc oraz wypełni podstawowe wymagania regulaminowe ma prawo startu w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu 2023 r.

- Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji, to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim, jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w Finale Miejskim.

- Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze startu w Finale Ogólnopolskim w danej konkurencji, to prawo udziału

  przechodzi na kolejnego sklasyfikowanego zawodnika, pod warunkiem udziału w Finale Miejskim w tej konkurencji.

 

11.   SPRAWY RÓŻNE

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione na terenie zawodów.

- Opiekunowie szkół, a także rodzice zawodników biorących udział w zawodach biorą

  odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swoich dzieci i młodzieży oraz za stan zdrowotny

  podopiecznych (brak przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).

- Do dyspozycji uczestników są szatnie i toalety; za stan pomieszczeń odpowiadają korzystający.

- Program minutowy może ulec zmianie

- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.

- Uczestników obowiązuje obuwie i stroje sportowe

- Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów i organizatorzy.

- Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie mając na celu dobro i bezpieczeństwo

  uczestników oraz sprawny przebieg zawodów.

kontakt