przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Przetarg ofertowy - dostawa i montaż sond pomiarowych dla MOSiR w Sochaczewie.

A A A

Sochaczew, dnia 30-07-2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 5 SZTUK SOND POMIAROWYCH CHLORU C12 CLB 2-mA-5 ppm NA PŁYWALNI ORKA W SOCHACZEWIE

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na „Dostawę i montaż 5 sztuk sond pomiarowych chloru C12 CLB 2-mA- 5ppm na Pływalni ORKA w Sochaczewie” (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych).

             Termin realizacji: od 01.09.2021 r. do 05.09.2021 r.

           Termin płatności: do 30 dni

 Uprawnieni do kontaktów z oferentami nr telefonu 46 862-77-59:

 Marzena Kacprzak  - Kierownik Pływalni „ORKA”

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną przetarg ofertowy na „Dostawę i montaż 5 sztuk sond pomiarowych chloru C12 CLB 2-mA-5ppm na Pływalni ORKA w Sochaczewie”należy złożyć w Sekretariacie MOSiR w Sochaczewie ul. Olimpijska 3.

 

Termin składania ofert upływa  06.08.2021 r. o godz. 09.15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.08.2021 r. o godz. 09.20 w siedzibie Zamawiającego.


Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

 

12-PO-MOSiR-21 Dostawa i montaz sond- załączniki do pobrania.docx

12-PO-MOSiR-2021 - Ogłoszenie.pdf

kontakt