przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Przetarg ofertowy - naprawa i przegląd ozonatorów dla MOSiR w Sochaczewie.

A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

„NAPRAWA LUB WYMIANA CZĘŚCI OZONATORÓW OG-1  BONa 2C/AS1-NOTOO I OG-2 BONa 2A/AS1-NOTOO ORAZ ICH PRZEGLĄD NA PŁYWALNI „ORKA” W SOCHACZEWIE”

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na zadanie „Naprawa lub wymiana części ozonatorów OG-1  BONa 2C/AS1-NOTOO i OG-2 BONa 2A/AS1-NOTOO oraz ich przegląd na Pływalni ORKA w Sochaczewie” (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych).

Termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2021 r. do 05.09.2021 r.

Termin płatności: do 30 dni

 Uprawnieni do kontaktów z oferentami nr telefonu 46 862-77-59:

 Marzena Kacprzak  - Kierownik Pływalni „ORKA”

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „OFERTA  –  Naprawa lub wymiana części ozonatorów OG-1  BONa 2C/AS1-NOTOO i OG-2 BONa 2A/AS1-NOTOO oraz ich przegląd na Pływalni ORKA w Sochaczewie oraz „Nie otwierać przed 06.08.2021 r. godz. 09:05”.

 

Termin składania ofert upływa  06.08.2021 roku o godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.08.2021 roku o godz. 09.05 w siedzibie Zamawiającego.


Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto oferty 100%

 

Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższych załacznikach.

11-PO-MOSiR-21 - Ogłoszenie.pdf

11-PO-MOSiR-21 Naprawa i przegląd ozonatorów - załączniki do pobrania.docx

kontakt