przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
376317 odwiedzin

Regulamin

A A A

W związku z remontem ul. Boryszewskiej, skorygowaliśmy odrobinę trasę Sochaczewskiego Wakacyjnego Rajdu Rowerowego.  Trasa po korekcie liczy 27,1 km, a więc niecałe dwa kilometry różni się od poprzedniej i przebiega po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych : start Plac Kościuszki, , Traugutta , Licealna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Bartosza Głowackiego, Ignacówka, Kaźmierów, Budki Piaseckie, Mikołajew (postój na ok.11,5 km) Skotniki, Jeżówka, Nowy Białynin, Orłów, dalej Orłów, Leonów, Kornelin, przejazd przez 705, Kozłów Biskupi, ul. Piękna, Spółdzielcza, Kościńskiego , Stodoła nad Bzurą .

Rajd odbędzie się w sobotę 28.08.2021 , startujemy o godzinie 10.00 z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3 lub mailowo na adres mosir@mosir.sochaczew.pl Zapisy trwają do 23 sierpnia

Na uczestników czekają niespodzianki zarówno na starcie jak i na pikniku w Stodole nad Bzurą. Organizatorem Rajdu jest Burmistrz Sochaczewa, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, wspierani przez Klub Wolontariuszy przy CUS Sochaczew, Komendę Powiatową Policji, WOPR Sochaczew.  Komandorem naszego rajdu będzie tradycyjnie już Jacek Spilaszek. Serwis rowerowy na trasie zapewni WERO ROWERY.

 

Piknik i rozwiązanie rajdu odbędzie się w Stodole nad Bzurą, gdzie czekać będą różne atrakcje, w tym konkursy z nagrodami od Tęczowego Ogrodu, Pizzerii Atmosfera.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Sochaczewski Wakacyjny Rajd Rowerowy 

REGULAMIN (Załącznik nr 1)

1 . ORGANIZATOR

Burmistrz Miasta Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Klub Wolontariusza CUS Sochaczew

 

3. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Jacek Spilaszek

 

4. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Sochaczewskiej

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

 

5. TERMIN I MIEJSCE

28.08.2021 r.:  * godz. 9.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 10.00 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Trasa 27,1 km.: Sochaczew Plac Kościuszki, ul. Traugutta , Licealna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bartosza Głowackiego, Ignacówka, Kaźmierów, Budki Piaseckie, Mikołajew (postój na ok.11,5 km) Skotniki, Jeżówka, Nowy Białynin, Orłów, , Leonów, Kornelin, Kozłów Biskupi, ul. Piękna, Spółdzielcza, Kościńskiego , Stodoła nad Bzurą

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. W rajdzie na własnych rowerach, mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 roku życia. Dzieci młodsze jedynie w charakterze pasażera. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Karty zgłoszeń – oddzielna dla dorosłego i dziecka – dostępne są na miejskim portalu www.sochaczew.pl , stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl oraz w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( ul. Olimpijska 3). Zgłoszenia przesyłamy drogą mailową na adres mosir@mosir.sochaczew.pl do 23.08.2021r.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału i ewentualnie koszulki z logo rajdu

* rozdanie certyfikatów– tuż przed startem rajdu, na Placu Kościuszki.

 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru i kasku ochronnego* Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

 

9. INFORMACJE OGÓLNE

* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.

* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy biorą udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych. Na trasie przejazdu mogą występować nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na drogach gruntowych.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

 

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!   UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. Nieznajomość

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

kontakt