przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Unieważnienie postępowania

A A A

Sochaczew, dnia 28.05.2021 roku

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 5/PO/MOSiR/2021

Z DNIA 24.05.2021 ROKU

 

Zamawiający Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na podstawie pkt 10 podpunkt a) SIWZ postępowania nr 5/PO/MOSiR/2021 Wykonanie   prac konserwacyjnych miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki

 

-  odwołuje postępowanie, unieważnienia je w całości  bez podawania przyczyn.

 

Nowy przetarg ofertowy zostanie niezwłocznie ogłoszony, informacja zostanie zamieszczona w BIP MOSiR w Sochaczewie.

 

 

Unieważnienie przetargu ofertowego  5-PO-MOSiR-2021 .pdf

kontakt