przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
355233 odwiedzin

Wirtualny Rajd Rowerowy - Misiek na wycieczce

A A A

Wirtualny Rajd Rowerowy - Misiek na wycieczce

REGULAMIN WIRTUALNEGO RAJDU ROWEROWEGO Misiek na wycieczce.pdf

REGULAMIN WIRTUALNEGO RAJDU ROWEROWEGO – MISIEK NA WYCIECZCE

 

 1. CEL.
 • Zachęcenie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Promowanie aktywności sportowej, szczególnie rowerowej
 •  Promowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie poprzez social media oraz promowanie obchodów 20 -lecia MOSiR .

 

 1.  ORGANIZATOR.
 • Miejski Ośrodek   Sportu   i   Rekreacji   w   Sochaczewie , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
 1. III.                TERMIN I MIEJSCE
 • Rajd odbywać się będzie w dniach 19.04-10.05.2021r.
 • Uczestnik  wybiera najbardziej optymalny termin i  porę względem swojego harmonogramu dnia, obowiązków i stylu życia.
 1. IV.                  WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU
 • Uczestnicy zobowiązują się do pokonania w dniach 19 kwietnia -10 maja 2021 roku dystansu minimum 15 kilometrów rowerem w dowolnym miejscu oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie na adres mosirsochaczew@interia.pl  zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka. Dystans, miejsce, czas biegu wybieracie sobie sami. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegania wszelkich wytycznych , obowiązujących w czasie pandemii wirusa COVID -19
 • Podczas jazdy rowerem uczestnikowi towarzyszy MIŚ. Może to być mały pluszowy miś, może być to miś na koszulce, bluzie, czy miś przy breloczku , ale też może to być ogromny miś na rowerowym bagażniku . Wybór towarzysza podróży zależy od Was. Jeśli zdecydujecie się na rodzinną wycieczkę, może Wam towarzyszyć jeden rodzinny miś .
 •  Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą zgłoszenia na adres mosirsochaczew@interia.pl  z podaniem imienia i nazwiska i jest konieczna tylko jeśli chcecie otrzymać imienny numer startowy i dyplom.
 •  Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku, a po przesłaniu relacji ze zdjęciem z wykonanego zadania – dyplom , MEDAL I NAGRODY SPECJALNE 😉
 • Rajd przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku. Niepełnoletni startują w rajdzie oczywiście pod opieką dorosłych.
 • Odbiór nagród ustalony zostanie po zakończeniu rajdu

 

 1. V.                   OPŁATA STARTOWA

 

 • Nasz rajd nie ma opłaty startowej, ale jeśli macie potrzebę wpłaćcie pieniądze na jakiś szczytny cel 😉 albo zróbcie coś dobrego dla innych 😉 nawet kanapkę czy herbatę żonie czy mężowi , pobawcie się z dzieckiem, zadzwońcie do rodziców itp. itd. 😉

 

 1. VI.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Uczestnicy rajdu biorą w nim udział dobrowolnie , a przez udział oświadczają jednocześnie,  że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie posiadają żadnych przeciwwskazań medycznych do wzięcia udziału w zawodach.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 1. VII.              INFORMACJE

 

 1. VIII.            DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU.
 • Udział w zabawie jest jednoznaczny z akceptacją jego zasad i udzieleniem zgody na upublicznienie danych osobowych. Klauzula RODO dostępna na naszej stronie internetowej www.mosir.sochaczew.pl w zakładce MOSiR Sochaczew.

 

 

kontakt