przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Przetarg ofertowy - Naprawa ozonatorów OG1 i OG2 na Pływalni "ORKA" w Sochaczewie

A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM „NAPRAWA OZONATORÓW OG-1 I OG-2 NA PŁYWALNI „ORKA” W SOCHACZEWIE”

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy „Naprawa ozonatorów OG-1  i OG-2 na Pływalni ORKA w Sochaczewie”. 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EUR w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

           Termin realizacji: do dnia 10.09.2020 roku.

          Termin płatności: do 30 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami nr telefonu 46 862-77-59:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR w Sochaczewie

Marzena Kacprzak  - Kierownik Pływalni „ORKA”

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Przetarg ofertowy „Naprawa ozonatorów OG-1  i OG-2 na Pływalni ORKA w Sochaczewie” należy złożyć w Sekretariacie MOSiR w Sochaczewie    ul. Olimpijska 3.

 

Termin składania ofert upływa  27.08.2020 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   27.08.2020 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego 


Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

SIWZ - załączniki do pobrania.docx

Odwołanie przetargu naprawa ozonator..pdf

kontakt