przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU LINOWEGO MOSIR SOCHACZEW

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczenie przez instruktora.
 2. Osobom, które zrezygnują z kontynuowania przechodzenia przez Park Linowy, nie będą zwracane koszty biletu, chyba że przyczyna rezygnacji nie leży po ich stronie.
 3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować najwyższą ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 5. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków  mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.         
 7. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
 8. Podczas wizyty należy bezwzględnie przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa .
 9. Uczestnicy powinni przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu, w celu zapobieżenia wystąpienia groźby niebezpieczeństwa wypadku i poważnych urazów.

10.  Z Parku Linowego nie można korzystać w przypadku:

 •   uszkodzenia trasy lub jej części,  zagrażającego bezpiecznemu jej pokonaniu
 • gdy występują warunki meteorologiczne takie jak: burza, silny wiatr, śnieg i/lub mróz, intensywne opady deszczu
 • poza godzinami otwarcia

W sytuacji, gdy przyczyny opisane powyżej ujawniły się już po dokonaniu zakupu biletu, a przed rozpoczęciem korzystania z Parku Linowego, można dokonać zwrotu biletu. Jeśli przyczyny ujawniły się trakcie korzystania, można żądać zwrotu biletu w części proporcjonalnej do przebytej trasy.

11.  Integralna częścią Regulaminu jest Instrukcja Bezpieczeństwa.

12.  Jeżeli wskutek działań osoby korzystającej z parku Linowego, w tym mających charakter naruszenia (nieprzestrzegania) postanowień Regulaminu lub niedostosowanie się do poleceń obsługi dalsze świadczenie usług na jej rzecz lub osób trzecich jest niemożliwe lub wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa jej własnego lub osób trzecich organizator może przerwać wykonywanie umowy, co oznacza obowiązek ze strony korzystającej z usług opuszczenia Parku Linowego bez zwrotów kosztu biletów.          

13.  Zachowaj paragon – jest on dowodem ubezpieczenia.

W ZWIĄZKU ZE SPECYFIKĄ  DRZEW IGLASTYCH, PNIE NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PLATFORMY MOGĄ WYDZIELAĆ DUŻĄ ILOŚĆ ŻYWICY, CO NIESTETY MOŻE POWODOWAĆ ZABRUDZENIE ODZIEŻY WIERZCHNIEJ UŻYTKOWNIKÓW PARKU LINOWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA – stanowi integralna cześć REGULAMINU

 1.  Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria:
 • Maksymalna waga: 130 kg
 • Minimalny wiek: 8 lat
 • Sięgniecie ręką na trasach minimum do wysokości 1, 50 m
 • Uczestnicy do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby starszej (Nadzorującej)

ü  osoba nadzorująca – osoba powyżej 18 lat, która jest rodzicem lub prawnym opiekunem lub ma upoważnienie rodzica lub opiekuna prawnego i przeszła ona szkolenie aby towarzyszyć dziecku/iom - Instruktor podejmuje decyzje czy nadzorujący dorosły towarzyszy dziecku na ziemi czy na wysokości (na jednego dorosłego może przypadać dwoje dzieci).

 1.  Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 2.  W skład sprzętu wchodzi uprząż pełna, lonża wraz z karabinkiem systemowym, bloczek oraz kask.
 3.  Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy również urządzeń /elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 4.  Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 5.  Karabinek należy wpiąć w linę asekuracyjną na początku trasy linowej, tak jak jest to przedstawione na szkoleniu i przez cały czas pokonywania trasy linowej nic przy nim nie zmieniać aż do momentu zakończenia trasy.
 6. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 7. Przed pokonaniem przeszkody typu zjazd tyrolski należy na linę asekuracyjna bezpośrednio przed karabinkiem wpiąć bloczek, a następnie nałożyć karabinek na bloczek. Podczas zjazdu uczestnik przed dotarciem do końcowej platformy powinien przyjąć zwartą pozycję ciała.
 8. Tyrolkami  wolno zjeżdżać tylko po wpięciu przyrządu zjazdowego - bloczka do liny zjazdowej oraz upewnieniu się że poprzedni uczestnik opuścił zjazd linowy i znajduje się na kolejnej przeszkodzie.
 9. Podczas poruszania się po przeszkodach nie wolno dotykać rękoma lin stalowych.
 10. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 11. Zakazuje się skoków na przeszkody, huśtania, skakania na platformach i zachowywania się w sposób mogący zagrozić bezpieczeństwu własnemu i innych uczestników.
 12. Na przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba – kolejna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę, gdy idący z przodu uczestnik zwolni przeszkodę i znajdzie się na kolejnej platformie.
 13. Trasa parku rozpoczyna się w miejscu oznaczonym tabliczką z napisem „ POCZĄTEK TRASY” w odpowiednim kolorze odpowiadającym stopniu trudności danej trasy.
 14. Na każdym drzewie znajdują się tabliczki informujące o sposobie pokonania trasy, a na wybranych informacja o konieczności założenia bloczka (zjazd tyrolski).
 15. Instruktor – osoba posiadająca niezbędne przeszkolenie oraz umiejętności, 

Ubiór – żółta koszulka z czarnym napisem na plecach INSTRUKTOR lub różowa/niebieska kamizelka z napisem na plecach INSTRUKTOR

 1.  Komunikacja z Instruktorem:

ü  Uczestnik zawsze wzywa Instruktora jeśli  ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości wpięcia do systemu asekuracji, sposobu pokonania przeszkody, stanu technicznego przeszkody.

 1. Uczestnik w każdej chwili powinien znajdować się w zasięgu pola widzenia INSTRUKTORA lub dorosłego Uczestnika.
 2. Instrukcje przekazywane przez INSTRUKTORA muszą być bezwzględnie wykonywane.
 3. W razie wypadku należy niezwłocznie wezwać INSTRUKTORA.
 4.  Instrukcja Bezpieczeństwa jest integralna częścią REGULAMINU i obliguje do jego bezwzględnego przestrzegania.
 5. Uczestnicy mają obowiązek respektowania zasad bezpieczeństwa i w trakcie całego uczestnictwa MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Przed zakupem biletu korzystający musi zapoznać się z regulaminem korzystania i instrukcją bezpieczeństwa Parku Linowego.
 2. Podczas przebywania na terenie Parku Linowego korzystający powinni mieć zasłonięte usta i nos, chyba że zachowane są między nimi 2 metrowe odległości. Przy wejściu na trasy ze względów bezpieczeństwa zasłonięcie należy zdjąć.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni: przed zakupem biletu, przed założeniem uprzęży i kasku oraz po zejściu z trasy.
 4. Nie ma możliwości korzystania z Parku Linowego we własnym sprzęcie asekuracyjnym.
 5. Park może być zamknięty z powodu:

- niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, długotrwałe opady deszczu, silne zamglenie).

- odbywających się na obiektach MOSiR dużych imprezach sportowych.

kontakt