przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
438403 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN PORZĄDKOWY MIEJSKIEGO LODOWISKA W SOCHACZEWIE

1. Lodowisko jest czynne codziennie w godz. 10.00- 15.00 i 16.00-20.00.

2. Wejście na taflę co pełną godzinę od otwarcia lodowiska 10.00 do 19.00 – ostatnie wejście.

3. Zejście z tafli w godz. 10.50; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50; 16.50; 17.50; 18.50; 19.50.

4. W kasie lodowiska honorujemy karty: Sochaczewska Karta: Mieszkańca, Rodziny, Seniora, Weterana, Honorowego Dawcy Krwi; Karta Rodziny, Seniora Gminy Sochaczew, Multisport, FitProfit.

5. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

6. Do korzystania z tafli lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające łyżwy i ważny bilet wstępu.

7. Na tafli lodowiska może w jednym czasie przebywać do 75 osób.

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

- bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi,

- kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

- niezwłocznego zawiadomienia obsługi obiektu w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości,

- jazdy w wyznaczonym kierunku,

9. Na tafli lodowiska zabrania się:

- jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

- wykonywania skoków,

- gwałtownego hamowania,

- siadania na bandach lodowiska i przeskakiwania przez nie,

- przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wprowadzania zwierząt,

- wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy,

- rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

- używania otwartego ognia.

10. Za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz poza nią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

11. Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu, przebywania
w stanie nietrzeźwym pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu.

12. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na lodowisku, w tym również opiekunowie prawni małoletnich, ponoszą odpowiedzialność materialną.

13. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje kierownik lodowiska.

kontakt