przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN MIEJSKIEGO LODOWISKA W SOCHACZEWIE 


 1.  Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:

- bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi,

- kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

- niezwłocznego zawiadomienia obsługi obiektu w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości,

- jazdy w wyznaczonym kierunku,

 

2.  Na tafli lodowiska zabrania się:

- jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,

- wykonywania skoków,

- gwałtownego hamowania,

- siadania na bandach lodowiska i przeskakiwania przez nie,

- przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wprowadzania zwierząt,

- wnoszenia jakichkolwiek napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożywania ich podczas jazdy,

- rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

- używania otwartego ognia.

3.  Wejście na taflę co pełną godzinę od otwarcia lodowiska.

4. Zejście z tafli w godz. 10.50; 11.50; 12.50; 13.50; 14.50; 16.50; 17.50; 18.50; 19.50.

5. W kasie lodowiska honorujemy karty: Sochaczewska Karta: Mieszkańca, Rodziny, Seniora, Weterana, Honorowego Dawcy Krwi; Karta Rodziny, Seniora        Gminy Sochaczew, Multisport, FitProfit.

6. Nad porządkiem i bezpieczeństwem osób korzystających z lodowiska nadzór sprawują pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

7. Do korzystania z tafli lodowiska upoważnione są wyłącznie osoby posiadające łyżwy i ważny bilet wstępu.

8. Na tafli lodowiska może w jednym czasie przebywać do 100 osób.

9. Za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione w szatni oraz poza nią MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Na terenie lodowiska zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu, przebywania
       w stanie nietrzeźwym pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz urządzania zabaw niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób korzystających z               obiektu.

11.  Osoby odpowiedzialne za zniszczenie i uszkodzenie mienia znajdującego się na lodowisku, w tym również opiekunowie prawni małoletnich, ponoszą             odpowiedzialność materialną.

12. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje kierownik lodowiska.

kontakt