przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Hala sportowa

A A A

Hala sportowa, ul. Chopina 101 , tel. 046 863 26 20

Oddana do użytku w 1969 roku
- powierzchnia zabudowy 929 m2
- powierzchnia użytkowa 1025,5 m2
- kubatura 7807 m3
- widownia 300 miejsc siedzących
- powierzchnia sali 32m x 20 m (boisko do siatkówki i koszykówki)

Hala sportowo-widowiskowa jest użytkowana przez min. chodakowskie szkoły oraz inne instytucje i osoby prywatne , na zasadach najmu.

W hali organizowanych jest szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. Swoje rozgrywki prowadzi organizowana przez MOSiR Amatorska Liga Piłki Siatkowej. Organizowane są turnieje rekreacyjne w siatkówkę, piłkę nożną.

Regulamin Hali Sportowej, ul. Chopina 101 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

 1. Do korzystania z obiektu prawo mają osoby wynajmujące hale na warunkach wynikających z zawartych umów.
 2. Przed wejściem do pomieszczeń sportowo – rekreacyjnych należy zmienić obowiązkowo obuwie zewnętrzne na obuwie sportowe używane tylko do zajęć w hali.
 3. Klucze do pomieszczeń mogą odbierać osoby upoważnione, potwierdzające ich pobranie i zdanie czytelnym podpisem.
 4. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka zobowiązani są każdorazowo po zakończeniu zajęć do przekazania użytkowanych pomieszczeń pracownikowi dyżurującemu MOSiR.
 5. Grupy ćwiczebne korzystające z hali sportowej mogą przemieszczać się po Ośrodku tylko w sposób zorganizowany (grupy młodzieży tylko pod opieka nauczyciela – opiekuna)
 6. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Ośrodka MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby korzystające z wynajmu pomieszczeń powinny mieć aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do korzystania.
 8. Korzystający z pomieszczeń Ośrodka powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.
 9. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowanie środków odurzających.
 10. Zabrania się z korzystania z wszelkich urządzeń Ośrodka bez nadzoru instruktora lub nauczyciela w-f.
 11. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są do ścisłego wykonania zaleceń i poleceń pracowników MOSiR.
 12. Użytkownicy obowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P.poż. na terenie Ośrodka.
 13. Wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłaszać pracownikowi dyżurnemu MOSiR.
 14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z pomieszczeń MOSiR.
kontakt