przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Pytania i odpowiedzi

A A A
  1. Jakie są powierzchnie użytkowe oraz zabudowy poszczególnych obiektów będących przedmiotem tego postępowania?
  2. Czy występują obiekty które wymają przeglądów półrocznych – i  które są to obiekty? Jeśli tak to czy w ramach tego postępowania należy wykonać dwa przeglądy półroczne w roku 2020?
  3. Jaki jest zakres kontroli 5-letniej zgodnie z przedmiotem zamówienia przywołanym na podstawie art. 62 pkt 1 ust 2 – czy w ramach tego przeglądu należy także wykonać pomiary elektryczne? Jeśli tak to proszę o podanie ilości punktów pomiarowych na poszczególnym obiektach.

 

Odpowiedzi:

Ad 1.

- Powierzchnia zabudowy Pływalni ul. Olimpijska 3 :  1380 m2

- Powierzchnia użytkowa hali sportowej ul. Chopina 101 :  1025,50  m2 powierzchnia zabudowy 928,90 m2

- Plac zabaw ul. Grunwaldzka - obiekt małej architektury

- Plac zabaw ul. Aleja 600 lecia  - obiekt małej architektury

- Skatepark - obiekt małej architektury

- Obiekty rekreacyjno sportowe w Karwowie - obiekt małej architektury

- Hala Sportowa ul. Kusocińskiego – powierzchnia użytkowa - 1610 m2 , powierzchnia zabudowy  1668 m2

 - Lodowisko/kort tenisowy : powierzchnia użytkowa: 960 m2

-  Pawilon sportowy 317 m2

 

Ad. 2

MOSiR nie posiada budynków o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 . Nie ma obowiązku wykonywania przeglądów co 6 miesięcy.

 

Ad. 3

Zakres kontroli 5 letniej  obejmuje ogólny stan techniczny budynku.

Kontrole obiektów budowlanych nie obejmują wykonania przeglądów:

a. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ),

b. instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie  stanu sprawności połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów


kontakt