przejdź do Sochaczew.pl
314626 odwiedzin

Regulamin Biegu Tropem Wilczym 2020

A A A

Regulamin Biegu Tropem Wilczym 2020

REGULAMIN

TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - SOCHACZEW 2020

 

I – CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach
1944 –1963 w obrębie przedwojennych granic RP. – tzw. Żołnierzom Wyklętym.

3. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

 

II – ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

Miasto Sochaczew (Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych)

 

III – TERMIN, DYSTANS, CHARAKTERYSTYKA TRASY

Bieg odbędzie się 1 marca 2020 roku, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Bieg główny odbędzie się o godz. 10:30.

Dystans biegu głównego wynosi 5000 metrów.

Trasa - Droga asfaltowa, płaska – Sochaczew: Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta – Licealna, Wojska Polskiego, Lotników, Łuszczewskich, 15 Sierpnia, Okrzei, Towarowa, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki

Biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz. 9.00 na Placu Kościuszki.

 

IV – PROGRAM MINUTOWY BIEGU

 • godz. 9.00 - 9.45 - biuro zawodów
 • godz. 9.30            – Oficjalne otwarcie biegu
 • godz. 9.45           –  Prelekcja na temat Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • godz.10.00         - Start biegu malucha dla przedszkolaków do 6 roku życia – 196,3m

- dekoracja małych biegaczy,

 • godz. 10.30        – Bieg główny 5000m

- dekoracja zwycięzców,

- wręczenie nagród,

- zakończenie imprezy.

 

V – ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział w biegu jest bezpłatny.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 lat. Zaleca się, by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu.
 • Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, umożliwiające start w biegu,  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 • Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Organizator dopuszcza   udział   osób   poniżej   12-tego   roku   życia   wyłącznie   pod   opieką   i   na odpowiedzialność  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych, którzy  także  będą  brali  udział
  w  Biegu.
 • W biegu malucha mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, urodzone najwcześniej w 2015r.
 • Zgłoszenia wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres e-mail mosir@mosir.sochaczew.pl.

Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”,

oraz w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-sportowej.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.

 

VI- NAGRODY

 • Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymają pamiątkowe puchary
  i nagrody rzeczowe.
 • Pamiątkowe pakiety wraz z medalem okolicznościowym otrzyma pierwszych 200 zawodników, którzy ukończą bieg.
 • Pierwszych 10 chłopców i pierwszych 10 dziewczynek na mecie w Biegu Malucha, otrzyma pamiątkowe pakiety wraz z medalem okolicznościowym, a zwycięzcy (I, II, III miejsce) w Biegu Malucha w kategorii chłopców i dziewcząt otrzymają dodatkowo pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy zawodnicy Biegu Malucha otrzymają nagrody za udział.

 

VII – DODATKOWE ŚWIADCZENIA

 • Opieka medyczna na starcie, mecie i na trasie,
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne
  na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 

VIII – Opis trasy

Długość trasy: 5000 m

Trasa - Droga asfaltowa, płaska – Sochaczew: Plac Kościuszki  Staszica – skrzyżowanie z ul. Warszawską - Traugutta – Licealna, Wojska Polskiego, Lotników, Łuszczewskich, 15 Sierpnia, Okrzei, Towarowa, Licealna, Traugutta, Plac Kościuszki

 

 

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE!

 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.
 • Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, – dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość