przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
438403 odwiedzin

Przetarg ofertowy - Zakup. dostawa i montaż słupa oświetleniowego na Targowisku Miejskim

A A A

Sochaczew, dnia 18.11.2019 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania: „Zakup, dowóz i montaż słupa oświetleniowego na Targowisku Miejskim w Sochaczewie”.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

Szczegółowe informacje znajdują sie w poniższych załącznikach.

OGŁOSZENIE - SIWZ SŁUP OŚWIETLENIOWY.pdf

SIWZ - załączniki do pobrania.docx

kontakt