przejdź do Sochaczew.pl
327442 odwiedzin

REGULAMIN

A A A

REGULAMIN

Olimpiada Przedszkolaków 2019.doc

 

Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

pod patronatem Burmistrza Sochaczewa

12 grudnia 2019r. godz. 10.00

hala sportowa ul. Kusocińskiego 2

CELE:

– integrowanie grup przedszkolnych

– propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu

– zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej

– ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie

– wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo

REGULAMIN OLIMPIADY

1. Organizatorem Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

2. Olimpiada sportowa odbędzie się 12 grudnia 2019r. o godz. 10.00. Miejscem olimpiady będzie hala sportowa ul. Kusocińskiego 2.Tegoroczna impreza odbywać się będzie pod hasłem MORSKIE OPOWIEŚCI ,  konkurencje będą tematycznie powiązane z hasłem imprezy.

3. Do olimpiady placówka typuje 8 dzieci i jednego sędziego oraz opiekuna grupy. Prosimy , żeby w każdej reprezentacji znalazły się dzieci z różnych grup wiekowych. Wymóg nie jest restrykcyjny.

4. Uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy) oraz płaskie obuwie sportowe (tenisówki, trampki, adidasy). Prosi się opiekunów reprezentacji o zabezpieczenie obuwia sportowego – wejście na parkiet hali tylko w obuwiu sportowym. Prosi się, aby reprezentacja była ubrana w jednolite stroje sportowe.

5. Biorący udział w Olimpiadzie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.

7. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać organizatorzy z ramienia MOSiR Sochaczew oraz wolontariusze.

8. Z każdego Przedszkola (oprócz startujących), zapraszamy grupę dzieci do śledzenia zmagań Olimpiady oraz dopingowania .

9.  Prosimy o transparenty, chorągiewki, itp. a także rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;

10. Przedszkole, które podczas Olimpiady będzie najbardziej kolorowe, będzie najbardziej aktywne w nagrodę otrzyma „Puchar Kibica Olimpiady”.

11 . Drużyny walczą o puchar. Wszystkie przedszkola otrzymają nagrody, dzieci certyfikaty udziału i symboliczne medale, nauczyciele – podziękowania.

12. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.

13. Pytania dotyczące szczegółów olimpiady prosimy kierować do Renaty Kubik – tel. 721-121-011

14. Zgłoszenia do olimpiady prosimy nadsyłać do dnia – 6 grudnia 2019 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl, mosirsochaczew@interia.pl  tel./fax. 46 862-77-59.

Dyrektor/Kierownik Przedszkola składa imienną listę reprezentacji (imię i nazwisko, data urodzenia). Lista potwierdzona musi być przez dyrektora/kierownika Przedszkola.

15. Organizator olimpiady nie zapewnia dowozu uczestników olimpiady

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Informacje z przebiegu Olimpiady: radio i prasa lokalna, strony internetowe

Zapraszamy chętnych rodziców, dziadków, rodzeństwo - do sportowego dopingu uczestników Olimpiady. Wstęp wolny.

 

 

 

Program olimpiady:

Do godz. 10.00

1. Zbiórka dzieci i zaproszonych gości.

2. Krótka odprawa sędziów i opiekunów grup.

Godz. 10.15

3. Oficjalne otwarcie olimpiady.

4. Powitanie gości przez dyrekcję MOSiR Sochaczew

5. Przedstawienie drużyn, przemarsz po parkiecie hali sportowej i ustawienie na stanowiskach

6. Wciągnięcie flagi olimpijskiej i odsłuchanie hymnu

7. Złożenie ślubowania przez zawodników

„Ślubuję wykonywać wszystkie konkurencje uczciwie i dokładnie,

Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale”

8. Ślubowanie sędziów:

Sędziowie Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków czy ślubujecie całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu

ŚLUBUJEMY

Olimpiadę Sportową Przedszkolaków uważamy za otwartą!

9. Omówienie konkurencji sportowych Godz. 10.30 – 11. 30  blok konkurencji sportowych

10. Ogłoszenie wyników – wręczenie pucharów, medali, nagród i podziękowań. Zakończenie godz. 12.00-12.30

 

Konkurencje

ZIMOWEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKÓW

Sochaczew 2019r.

 

  1. Na ryby – każda osoba z drużyny musi wyłowić 1 rybkę na czas, przekazuje wędkę kolejnej osobie. Liczy się czas całej drużyny
  2. Po morzach i oceanach – zawodnicy ustawiają statek na linii startu w korytku z wodą i dmuchają przez słomkę wszyscy po kolei,  by statek dopłynął do brzegu korytka. Kolejna osoba musi zawrócić statek do drugiego brzegu i tak na zmianę. Liczy się czas całej drużyny.
  3. Gdzieś w głębinach morskich fal -  nawijamy sznurek na kijek, na końcu sznurka jest jakieś morskie stworzenie, 6 osób z drużyny , trasa podzielona na etapy pierwsza osoba ciągnie stworzenie do linii wyznaczonej taśmą, przekazuje kijek kolejnej osobie z drużyny, która nawija sznurek by dociągnąć zwierzątko do kolejnego etapu
  4. Rekin ludojad – woreczki gimnastyczne 3 wrzucamy do hula hop, liczą się celne rzuty wszystkich zawodników
  5. Test pirata – tor przeszkód przejście po taśmie stopa za stopą, przejście przez hula hop, przeskok przez płotek , powrót do drużyny, kolejna osoba startuje.
  6. Delfiny – udajemy wyskakujące z wody delfiny. Na sygnał pierwsi zawodnicy z każdego zespołu wykonują skok obunóż jak najdalej do przodu, sędziowie zaznaczają miejsce skoku – liczy się ślad pięty nogi bliższej linii startu. Następny zawodnik wykonuje skok z zaznaczonego miejsca poprzedniego zawodnika stawiając palce stóp przy zaznaczonym miejscu, i tak po kolei wszyscy zawodnicy. Wygrywa zespół, który po zmierzeniu uzyskał najdłuższą odległość od linii startu do zaznaczonej linii skoku ostatniego zawodnika.
  7. „Kopsnij meduzę” – strzały na bramkę, każdy zawodnik ma do wykonania 2 strzały na bramkę, do wyniku liczą  się celne strzały całej drużyny

 

 

 

 

ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

12.12.2019r.

 

Lista zgłoszeniowa ……………………………………………………………………………….

( Nazwa Przedszkola)

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

OPIEKUNOWIE

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis dyrektora/kierownika Przedszkola

 

 

RODO

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.2016 poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl

Zebrane dane będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy, po ukończeniu imprezy dane osobowe według przepisu prawa zostaną przekazane do archiwum zakładowego i w terminie określonym przepisami prawa zostaną usunięte w sposób uniemożliwiającym odczytanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ,nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie.

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka dla potrzeb promowania działań związanych z promowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych z imprezy na stronach internetowych. 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Inspektor ochrony danych: tel. 46 862-77-59, mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu oraz brak możliwości udziału w Olimpiadzie

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość