przejdź do Sochaczew.pl
327446 odwiedzin

REGULAMIN

A A A

VI Sochaczewska Olimpiada Seniorów o Puchar Burmistrza Sochaczewa

Termin: 15 listopada 2019r., godz. 10.00

Miejsce : hala sportowa ul. Kusocińskiego 2

Program:

-ok. godz. 9.30 –przybycie zawodników, wypełnienie kart zgłoszeniowych, zapoznanie z regulaminem i przebiegiem poszczególnych konkurencji

- godz. 10.00 – uroczyste otwarcie Olimpiady

Przemówienia gości, odśpiewanie hymnu, zapalenie znicza olimpijskiego

- występy artystyczne

Przebieg konkurencji: W konkurencji warcabów biorą udział 2 osoby wytypowane z drużyny, w memoriadzie 4 osoby, a w konkurencjach sprawnościowych 6 osób z każdej drużyny.

 - ok. godz. 12.30-13.00 Po zliczeniu punktacji , wręczenie nagród i podsumowanie olimpiady

Poczęstunek,

Konkurencje

  1. 1.       Warcaby

Turniej rozgrywany parami – po 2 osoby z drużyny

System każdy z każdym

  1. 2.       Memoriada

Od 2 do 4 osób z drużyny

Rozwiazywanie testów  Zadania konkursowe nie sprawdzają wiedzy z żadnej dziedziny, lecz umiejętności kojarzenia i zapamiętywania. Podczas Memoriady uczestnicy zmierzą się z kilkoma zadaniami, z których każde będzie stanowiło inną trudność pamięciową.

  1. 3.       Sprawnościowe:

6 osobowe drużyny

Konkurencje sportowe

1.            Wyławianie rybek — zawodnik otrzymuje wędkę z magnesem, następnie na sygnał sędziego wyławia 1 rybkę umieszczonych w kręgu w odległości 2 m i podaje wędkę następnemu zawodnikowi (konkurencja na czas, udział biorą 4 osoby)

2.            Rzuty do kosza- każdy zawodnik ma 3 rzuty do kosza. Udział bierze 6 osób

3.            Rzuty lotkami do tarczy — zawodnik otrzymuje 3 lotki, które z odległości 3 m rzuca do tarczy (udział biorą 4 osoby).

4.            Rzuty woreczkami na celność do wyznaczonego okręgu — każdy zawodnik otrzymuje dwa woreczki, które wrzuca do pięciu kółek hula-hop, ponumerowanych od 1 do 5 (udział bierze 6 osób).

5.            Slalom między pachołkami ze strzałem na bramkę — zawodnik pokonuje slalom bez piłki między czterema pachołkami i oddaje jeden strzał na bramkę. Piłki ustawione będą przed bramką (5 szt.). Następnie wraca do mety. Piłka strzelona musi zaleźć się w bramce. Jeżeli nie uda się strzelić, strzela do tego momentu aż trafi (konkurencja na czas, udział bierze 5 osób).

6.            Sadzenie i zbieranie kwiatów — zawodnik biegnie z czterema woreczkami do czterech kółek ringo, ustawionych w odstępach 2 m i zostawia w każdym kółku po jednym woreczku. Następnie mija pachołek. Biegnąc do mety, zbiera woreczki z kółek. W tej konkurencji liczy się dokładność wykonania (woreczki muszą znajdować się w kółkach ringo). Konkurencja na czas, udział bierze osiem osób.

Cele współzawodnictwa:

- propagowanie aktywnych form wypoczynku

- doskonalenie sprawności fizycznej przez czynny udział w zawodach sportowych

- integracja środowiska seniorów i utrwalanie więzi poprzez wspólne poznanie i wymianę doświadczeń na gruncie sportowo-rekreacyjnym

- utrzymanie i podnoszenie kondycji uczestników zawodów

- wyłonienie najlepszych uczestników turnieju i zespołów

 

Uczestnictwo :

W zawodach mogą brać udział osoby w wieku +50 lat , prowadzimy klasyfikację indywidualną i drużynową, zawodnicy zaznaczają w zgłoszeniu przynależność drużynową

Reprezentacje zaproszonych organizacji pozarządowych w ilości 6 – 12 osób

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne pod numer telefonu 721-121-011 lub mailowo na adres mosirsochaczew@interia.pl  oraz wypełnienie w dniu zawodów karty zgłoszeniowej, co wiąże się z akceptacją regulaminu i złożeniem oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

Obowiązuje strój i obuwie sportowe.  Zawodników obowiązuje przestrzeganie regulaminów obiektów, na których odbywają się zawody.

 

Nagrody:

Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu wszystkich konkurencji.

W poszczególnych konkurencjach - za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, zostaną wręczone medale i drobne upominki.

Prowadzimy również klasyfikację drużynową. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe nagrody w zależności od zajętego miejsca. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymają również certyfikat udziału.

Dodatkowo przyznane  zostaną  pamiątkowe Puchary Kibica Olimpiady za najlepszy doping dla zawodników.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość