przejdź do Sochaczew.pl
324269 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

1 . ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek", Burmistrz Miasta Sochaczew

 

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Rowery od A-Z – Anna Krawczyk i Andrzej Ząbczyński

Dragon Fight Club Sochaczew,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

3. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Jacek Spilaszek

 

4. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Sochaczewskiej

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

 

5. TERMIN I MIEJSCE

31 sierpnia 2019 r.:  * godz. 7.45  złożenie kwiatów na cmentarzu przy ul. Traugutta, * godz. 8.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 8.00 - 8.45 rozdawanie certyfikatów na Placu Kościuszki w Sochaczewie  * godz. 9.00 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie.

Trasa 40 km.: – Sochaczew – Rybno – Giżyce – Stare Budy – Młodzieszyn -Żuków – Sochaczew.

 Rozwiązanie rajdu na placu Kościuszki w Sochaczewie.

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Zgłoszenia uczestnictwa można składać wyłącznie w dniach 22 lipca –20 sierpnia 2019 r. w ► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i zeskanować,  a następnie skan przesłać mailem na adres rajd.zapisy@interia.pl  

► druk zgłoszenia pobrać ze strony internetowej MOSiR www.mosir.sochaczew.pl, czytelnie wypełnić, podpisać i przesłać faxem na numer 0-46 862-77-59

► druk zgłoszenia pobrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, na miejscu czytelnie wypełnić i zostawić w sekretariacie.

► druk zgłoszenia czytelnie wypełnić i przesłać pocztą na adres: w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3,  96-500 Sochaczew.

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty udziału w rajdzie (aby je otrzymać należy złożyć formularz zgłoszenia w sekretariacie MOSiR ul. Olimpijska 3)

* rozdanie certyfikatów jedynie w godzinach 8.00 - 8.45 w miejscu startu

 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru * Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

 

9. INFORMACJE OGÓLNE

* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.

* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

 

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!

UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

 

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość