przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - MOSiR w Sochaczewie

A A A

Sochaczew, dnia 19.06.2019 roku

 

Zarządzenie nr 22/2019

z dnia 19.06.2019 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  dzierżawcy:

Lp.

 

Przedmiot dzierżawy

 

Obręb ewidencyjny

nr działki

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

m 2

 

Stawka czynszu

netto

(wyjściowa)

 

 

Czas trwania umowy

1

Teren pod stoisko handlowe ulica

Pokoju 12

w Sochaczewie                          ( Targowisko Miejskie)

Sochaczew

Centrum

774/1

 

87 m 2

30,00 zł

 

do 3 lat

 

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Wydzierżawienie w drodze przetargu w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono, dnia 19.06.2019 r.

Zarządzenie nr 22-2019 .pdf

Sochaczew, dnia 5.07.2019 roku

 

Zarządzenie nr 23/2019

z dnia 05.07.2019 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 z 2019 r. poz. 270, 492) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, zarządza co następuje:

  1. Podaje do publicznej wiadomości następujący wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dzierżawcy:

Lp.

 

Przedmiot dzierżawy

 

Obręb ewidencyjny

nr działki

 

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia

m 2

 

Stawka czynszu

netto

(wyjściowa)

 

 

Czas trwania umowy

1

Część działki oraz pomieszczenia w budynku handlowym przy

 ulica Pokoju 12

w Sochaczewie                          ( Targowisko Miejskie)

Sochaczew

Centrum

nr.: 774/2

138,23 m 2

14,50 zł

do 3 lat

2

Część działki oraz pomieszczenia w budynku handlowym przy

 ulica Pokoju 12

w Sochaczewie                          ( Targowisko Miejskie)

Sochaczew

Centrum

nr.: 774/2

197,38 m 2

22,50 zł

do 3 lat

* szkic sytuacyjny dostępny jest w siedzibie MOSiR Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pok. 01/17 parter.

 

  1. Wydzierżawienie w drodze przetargu w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze Zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stornie internetowej www.mosir.sochaczew.pl.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  3. Wykaz wywieszono, dnia 05.07.2019 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 23-2019.pdf

kontakt