przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Przetarg ofertowy: "Prace konserwacyjne miejsca z przeznaczeniem do kąpania".

A A A

Sochaczew, dnia 06.06.2019 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew,  zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: wykonanie   prac konserwacyjnych miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

 

 Termin realizacji: do 20.06.2018 roku.

 Termin płatności: do 21 dni


SIWZ 9-PO-MOSiR-19 OGŁOSZENIE.pdf

 

SIWZ 9-PO-MOSiR-19  - załączniki do pobrania.docx

kontakt