przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg ofertowy: " Naprawa trasy ślizgu zjeżdżalni wodnej Pływalni "ORKA" w Sochaczewie"

A A A

Sochaczew, 05.06.2019 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania: „Naprawa trasy ślizgu zjeżdżalni wodnej oraz konstrukcji wsporczej na obiekcie Miejskiej Pływalni „Orka” w Sochaczewie”.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

 

Termin realizacji: od 08.06.2019 roku do 10.07.2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

SIWZ 8-PO-MOSiR-2019 NAPRAWA ZJAZDU ŚLIZGU ZJEŻDŻALNI.pdf

SIWZ 8-PO-MOSiR-2019 - NAPRAWA TRASY ŚLIZGU ZJEŻDŻALNI

- ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.docx

 


kontakt