przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg ofertowy: " Naprawa trasy ślizgu zjeżdżalni wodnej oraz konstrukcji wsporczej na obiekcie Miejskiej Pływalni „Orka” w Sochaczewie".

A A A

Sochaczew, 21.05.2019 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania: „Naprawa trasy ślizgu zjeżdżalni wodnej oraz konstrukcji wsporczej na obiekcie Miejskiej Pływalni „Orka” w Sochaczewie”.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

 

Termin realizacji: od 08.06.2019 roku do 20.06.2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

 

UWAGA SIWZ - zmiana terminu realizacji zadania.pdf

OGŁOSZENIE SIWZ - Naprawa zjazdu ślizgu zjeżdżalni.pdf

SIWZ - ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA.docx


kontakt