przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Preztrag ofertowy: "Zakup, dostawa i montaż zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową".

A A A

 

Sochaczew dnia  10.04.2019  r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA   WYKONANIE ZADANIA ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO FILTRUJĄCEGO WODĘ BASENOWĄ WRAZ Z WYMIANĄ ZŁOŻA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE”.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych ( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew tel. 0-46 862-77-59 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania w formule: „Zakup, dostawa zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową wraz z wymianą złoża dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie”.

 

Termin realizacji:  -     od 8 czerwca 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku

Termin płatności   -      do 30 dni  

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

 

  1. Marzena Kacprzak – Kierownik Pływalni „ORKA”

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Przetarg ofertowy  na   wykonanie zadania w formule „Zakup, dostawa zbiornika ciśnieniowego filtrującego wodę basenową wraz z wymianą złoża dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie”.

należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3 – parter pokój 01/17 Pływalnia „ORKA”.

Termin składania ofert upływa 19.04.2019 r. o godz. 13.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2019 r. o godz. 13:05 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 01/17/A


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 

SIWZ Przetarg ofertowy - Zakup, dostawa i montaż zbiornika filtrujacego wode basenową.pdf

Załączniki do pobrania.doc

kontakt