przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Przetarg ofertowy nr 2:" Sprzedaż, dowóz zamiatarki i kosiarek dla MOSiR Sochaczew".

A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  ZADANIA 

Sprzedaż, dowóz zamiatarek oraz kosiarek

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż, dowóz zamiatarek oraz kosiarek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 

            Termin realizacji: do 30.03.2019 roku

            Termin płatności: do 30 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Sprzedaż, dowóz zamiatarek i kosiarek dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” należy złożyć w Sekretariacie MOSiR –  I piętro na terenie Pływalni „ORKA”.

 

Termin składania ofert upływa  11.03.2019  r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.03.2019  r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 01/17 parter.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

 

SIWZ Sprzedaż i dowóz zamiatarki i kosiarek - OGŁOSZENIE NR 2.pdf

SIWZ Sprzedaż i dowóz zamiatarki i kosiarek NR 2 - załączniki do pobrania.docx

kontakt