przejdź do Sochaczew.pl
324269 odwiedzin

Informacje ogólne

A A A

Ważne informacje XIV Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nożną halową o puchar KnC Skierniewice – Sochaczew 1-2 maja 2019r.

1. Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza to przede wszystkim dobra zabawa, spotkanie się ludzi związanych z Kościołem, którzy na co dzień poświęcają swój czas, aby służyć Panu. Proszę o udział w Mistrzostwach tych, którzy ten ideał rozumieją. Ministrant to ktoś, kto swoją osobą świadczy. Ludzie patrząc na Was będą mówić o całym Kościele, dlatego włóżmy wszyscy wysiłek, aby te Mistrzostwa były naszą Ewangelią. W czasie tych Mistrzostw nie będzie tolerowane niegodne zachowanie (wulgaryzmy, picie, palenie, nieuczestniczenie aktywnie we Mszy Św., niesportowe zachowanie, wybijanie piłek nie podawanie piłek aby grać na czas.) człowieka od, którego należy wymagać jeśli ktoś ma zamiar przyjechać tu po coś innego niż radość ze spotkania i rywalizacji sportowej to lepiej niech da sobie spokój. Z doświadczenia poprzednich lat na początku przestrzegamy jako Organizatorzy, że nie będzie litości dla cwaniaczków, którzy za wszelką cenę chcą wygrać, a nie koniecznie mają coś wspólnego ze Służbą Liturgiczną. Proszę, aby księża i opiekunowie byli przede wszystkim pierwszymi organizatorami naszych Mistrzostw i to Wy przez różne decyzje budujecie swój AUTORYTET.
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu w oparciu o: przepisy gry w piłkę nożną halową. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 7 minut bez zatrzymywania czasu.

2. Rozgrywki o MP LSO, prowadzi Kolegium Sędziów SKIERNIEWICKIEGO OZPN w Skierniewicach, za pośrednictwem Organizatora.

3. Turniej finałowy MP LSO rozegrany zostanie w dniach 1-2 maja 2019 roku w miastach Skierniewice oraz Sochaczew na 12 halach sportowych w trzech kategoriach wiekowych według harmonogramu
i podziału na grupy ustalonego przez Organizatora.

4. W pierwszej rundzie turnieju finałowego zespoły zostaną podzielone na osiem grup po 4/5/6 drużyn i tam będzie panował system „każdy z każdym”. Następnie zespoły, które zajmą po grach grupowych miejsca 1 i 2 awnsują do tzw. FINAŁU A rozegrają mecze 1/8 finału. Zwycięzcy tych meczów tworzą 8 zespołów, które rywalizować będą o MISTRZA tzw. FINAŁ A. Drużyny pozostałe będą rywalizować w FINALE B, oraz C. 1 maja odbędą się mecze grupowe. Wieczorem w czasie spotkania zostanie zaprezentowany dalszy etap rywalizacji w poszczególnych finałach.

5. W turnieju finałowym o MP LSO mogą brać udział ministranci i lektorzy należący do jednej Parafii, mieszkających na terenie parafii. W rozgrywkach mogą wziąć udział również Parafialne Kluby Sportowe o ile ich członkowie należą do Służby Liturgicznej w jednej Parafii, ale konieczne jest tu potwierdzenie bycia w służbie liturgicznej dla każdej osoby indywidualnie. Klub może grać pod swoją nazwą.
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie Mistrzostw. Parafia ponosi pełną odpowiedzialność
za prawidłowość danych personalnych na liście Listy zawodników (kartę zgłoszeniową) należy przesłać do biur mistrzostw:

_________________________________________________________________

KATAEGORIA: Lektor młodszy, Lektor Starszy
Dariusz Skoczylas OSiR Skierniewice, ul. Pomologiczna 10, 96-100 Skierniewice
mail: mistrzostwalso2019.skierniewice@gmail.com , numer kontaktowy: 512 472 190

KATEGORIA: Ministrant
Mieczysław Głuchowski MOSiR Sochaczew, ul Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew
mail:mistrzostwalso2019.sochaczew@gmail.com, numer kontaktowy: 663 738 447
_________________________________________________________________

w nieprzekraczalnym terminie do 20 IV 2019 roku (wszystkie formalności). Oryginalną listę należy mieć w dniu przyjazdu na Mistrzostwa Każda Parafia lub PKS do turnieju finałowego może zgłosić 10 ministrantów lub lektorów. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem stwierdzenia ich zdolności do gry (lista zbiorowa podbita przez lekarza lub karty zdrowia) Organizatorzy w ramach pakietu dla uczestnika ubezpieczają od 30 IV do 2 V 2019 włącznie oraz skutki NNW podróży i rywalizacji sportowej na kwotę 10.000 zł. Lista zgłoszeniowa, która dotrze do Organizatora jest zarazem listą do Ubezpieczenia. Parafie, które nie dostarczą list do 20 IV nie będą objęci ubezpieczeniem.

6. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać komplet strojów z numerami. Obowiązuje obuwie zmienne halowe z jasną podeszwą!!! Na niektórych halach jest to wymóg więc wszędzie wprowadzamy tą zasadę.

7. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport — tylko takie będą akceptowane) oraz legitymację ministranta lub lektora, gdyż w wielu parafiach nie ma zwyczaju legitymacji będzie też akceptowana lista potwierdzona pieczęcią i podpisem proboszcza danej parafii. Liczę na uczciwość. Tak buduje się AUTORYTET Księdza. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MP LSO musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią (dokumenty powinien mieć opiekun zawsze przy sobie). Kapitanowie i opiekunowie drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego
w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie listy zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów.

8. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów SKIERNIEWICKIEGO OZPN.

9. O kolejności miejsc w grach grupowych w turnieju finałowym decydują zdobyte punkty. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju. Przy więcej niż dwóch zespołach z identycznym dorobkiem punktowym sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
Począwszy od gier pucharowych w przypadku remisu sędzia zarządza serię 3 rzutów karnych.
W przypadku nie wyłonienia zwycięzcy zespoły wykonują na przemian rzuty karne, aż do wyłonienia zwycięzcy.

10. Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej powołanej na czas trwania Mistrzostw przez Komitet Organizacyjny w terminie 15 minut po zakończeniu meczu i wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 100 zł. Komisję techniczna składa się z 3 osób, wyłonionych na rozpoczęciu Mistrzostw przed rozpoczęciem zawodów i działa podczas trwania turnieju finałowego. Od decyzji Komisji Technicznej nie przysługuje odwołanie.

11. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących.

12. Dokładne zasady gry oraz kary będą ustalone i podane do wiadomości przed Mistrzostwami po odprawie technicznej z sędziami, która nastąpi 24 kwietnia 2019r (Środa).

13. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek o MP LSO rozstrzyga Organizator, który ma także prawo do interpretacji regulaminu lub rozstrzygania spraw w nim nie zawartych. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega dyskusji oraz naciskom.
WPISOWE od drużyny wynosi 350 zł po dokonaniu płatności Parafia lub PKS zostanie umieszczony na liście uczestników i nadany zostanie jej numer, którym będziemy się posługiwać w dalszych działaniach (rezerwacja noclegu i wyżywienia). Dla pakietu nr III wybór, rezerwacja i opłacenie hotelu pozostaje w zakresie uczestników ze względu na różnorodność i specyfikę w Skierniewicach i Sochaczewie. Każdy uczestnik ponosi pewne koszty, aby to uprościć został stworzone jednolite Pakiety, na które należy się zdecydować. Do PAKIETU zalicza się: nocleg w określonym terminie i standardzie, wyżywienie, koszulka XIV MP LSO, ubezpieczenie, smycz, identyfikator, specjalna gazeta KnC z szczegółami dla uczestników oraz inne gadżety na rozpoczęcie Mistrzostw.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość