przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Przetarg ofertowy prace konserwacyjne miejsca z przeznaczeniem do kąpania.

A A A

Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE PRAC KONSERWACYJNYCH MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM DO KĄPANIA NA

RZECE BZURZE

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie  prac konserwacyjnych miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki”.

              Termin realizacji: do dnia 21 czerwca 2018 roku.

             Termin płatności: do 30 dni

 Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

Patryk Sobieraj  - Kierownik Gospodarz Obiektów Sportowych nr telefonu 695-490-200

Magdalena Gałaj – Inspektor nr telefonu 46 862-77-59.

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną wykonanie prac konserwacyjnych miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki należy złożyć w Sekretariacie MOSiR –parter  na terenie Pływalni „ORKA”.

 Termin składania ofert upływa  01.06.2018  r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   01.06.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 01/17 parter.


Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

 

PRZETARG PRACE KOSERWACYJNE MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM DO KĄPANIA - załączniki do pobrania.docx

SIWZ .pdf

SZKIC SYTUACYJNY.pdf

kontakt