przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Przetarg ofertowy na wykonanie remontu holu Pływalni "ORKA" w Sochaczewie

A A A

Sochaczew, dnia 05.04.2018 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  REMONTU WENĘTRZA HOLU WEJŚCIOWEGO W BUDYNKU PŁYWALNI „ORKA” W SOCHACZEWIE – ETAP I WYKONANIE PRAC REMONTOWO - WYKŃCZENIOWYCH

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na: „Wykonanie remontu wnętrza holu wejściowego w budynku Pływalni „ORKA” w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej – etap I”.

 

 

            Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 07.06.2018 roku

             Termin płatności: do 30 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

Magdalena Gałaj – Inspektor nr telefonu 46 862-77-59.

 

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Wykonanie remontu wnętrza holu wejściowego w budynku Pływalni „ORKA” w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej – etap I” należy złożyć w Sekretariacie MOSiR – znajdującym się na parterze Pływalni „ORKA”.

 

Termin składania ofert upływa  12.04.2018  r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   12.04.2018 r. o godz. 10.05 w siedzibie Zamawiającego.Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

SIWZ - REMONT HOLU ETAP I.pdf

PRZETARG OFERTOWY REMONT HOLU ETAP I- załączniki do pobrania.docx

Rysunek 1 .pdf

Rysunek 2 .pdf

Rysunek 3.pdf

Rysunek 4.pdf

Wizualizacja nr 1.pdf

Wizualizacja nr 2.pdf

kontakt