przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Przetarg ofertowy - sprzedaż i dowóz sprzętu komputerowego dla MOSiR Sochaczew

A A A

Sochaczew, dnia 06.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  ZADANIA

Sprzedaż, dowóz sprzętu komputerowego

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż, dowóz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

            Termin realizacji: do 30.03.2018 roku

            Termin płatności: do 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

Robert Jaczyński   - Informatyk (46) 862-82-30 wew. 31

Magdalena Gałaj – Inspektor nr telefonu 46 862-77-59 wew. 124.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną Sprzedaż, dowóz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie” należy złożyć w Sekretariacie MOSiR  na terenie Pływalni „ORKA”.

Termin składania ofert upływa  16.03.2018  r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   16.03.2018 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 01/17 parter.


Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

SIWZ - załaczniki do pobrania.docx

 Załącznik nr 1.docx

SIWZ.pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ - SPRZĘT KOMPUTEROWY.pdf

kontakt