przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na Plaży Miejskiej w Sochaczewie

A A A

REGULAMIN MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO
 DO KĄPIELI  W SOCHACZEWIE

      Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59.

 1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli czynne jest w czasie wakacji codziennie w godz. 10.00 – 18.00 i jest terenem ogólnodostępnym pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu Miejskiego.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli winny zapoznać się z regulaminem i podporządkować się jego przepisom  oraz zaleceniom ratowników.
 3. Kolory flag na kąpielisku oznaczają:

Flaga biała – kąpiel dozwolona

Flaga czerwona  – kąpiel zabroniona

Brak flagi  – kąpielisko zamknięte

 1. Kolory boi na kąpielisku oznaczają strefy:

kolorem białym wyznaczona jest strefa przeznaczona dla dzieci 

kolorem czerwonym wyznaczona jest strefa przeznaczona dla dorosłych i dzieci  umiejących pływać

 1. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych  i wprowadzania zwierząt.
 3. Zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu miejsca wyznaczonego do kąpieli.                 
 4. Osobom znajdującym się na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:
 • pływać na materacach i na innych sprzętach dmuchanych,
 • przekraczać strefy wyznaczonego kąpieliska ,
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga, 
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • wjeżdżać pojazdami,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.
 1. Korzystanie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w wodzie .
 2.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli i przylegającej plaży.
 3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu plaży, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
 5. Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR  tel. 046/862 77 59.

Numery Telefonów Alarmowych        Policja   997        Straż pożarna 998              Pogotowie       999

kontakt