przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
454437 odwiedzin

Przetarg ofertowy wykonanie boiska do piłki plażowej przy ul. Chopina 101 w Sochaczewa.

A A A

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ PRZY UL. CHOPINA 101 W SOCHACZEWIE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie  boiska do piłki plażowej teren działki o numerze ewidencyjnym 976/20 obręb Chodaków, ul. Chopina 101 w Sochaczewie.

 

 

            Termin realizacji: do dnia 08.06.2017 roku.

             Termin płatności: do 30 dni

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

Izabela Wojdyno  - Kierownik Gospodarz Obiektów Sportowych nr telefonu 667-080-072.

Magdalena Gałaj – Inspektor nr telefonu 46 862-77-59.

 

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną wykonanie  boiska do piłki plażowej teren działki o numerze ewidencyjnym 976/20 obręb Chodaków, ul. Chopina 101 w Sochaczewie należy złożyć w Sekretariacie MOSiR –  parter  Pływalni „ORKA”.

 

Termin składania ofert upływa  15.05.2017 r. o godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   15.05.2017 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 01/17 parter.Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

 

SIWZ .pdf

Załączniki do pobrania.docx

Schemat.pdf

kontakt