przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455684 odwiedzin

Przetarg ofertowy na wykonanie miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze.

A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM DO KĄPANIA NA

RZECE BZURZE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie  miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki”.

  Termin realizacji: do 19.06.2017 roku.

 Termin płatności: do 30 dni

 Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Mieczysław Głuchowski – Dyrektor MOSiR nr telefonu 46 862-77-59.

Marzena Kacprzak  - Kierownik Gospodarz Obiektów Sportowych nr telefonu 667-080-072.

Magdalena Gałaj – Inspektor nr telefonu 46 862-77-59.

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną wykonanie miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki należy złożyć w Sekretariacie MOSiR –  I piętro na terenie Pływalni „ORKA”.

 Termin składania ofert upływa  11.05.2017 r. o godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.05.2017 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 01/17 parter.


Kryteria oceny ofert:

Cena brutto oferty 100%

OGŁOSZENIE SIWZ - BUDOWA MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM DO KĄPANIA .pdf

SZKIC SYTUACYJNY - BUDOWA MIEJSCA Z PRZEZNACZENIEM DO KĄPANIA.pdf

SIWZ - ZACZNIKI DO POBRANIA.docx

kontakt