przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Przetarg ofertowy - wymiana i remont zabawek na terenie Intergacyjnego Ogrodu Zabaw i Sport przy al. 600-lecia

A A A

Sochaczew, dnia 17.03.2017 r.

NR 4/2017

PRZETARG OFERTOWY

Wymiana i remont zabawek na terenie

Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu w Sochaczewie przy al. 600-Iecia

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 EUR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do składania ofert   wymiany i remontu zabawek na terenie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu w Sochaczewie przy al. 600-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.                                       

 1.     ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3

tel. 0-46 862-77-59

www.mosir.sochaczew.pl

e–mail: mosirorka@interia.pl

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 5 poz. 2164 ze zm.), w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 EURO w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

3.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i remont zabawek. Szczegółowy zakres prac:

 

 1. wymiana karuzeli tarczowej: wykopanie istniejącej karuzeli i zamontowanie nowej karuzeli tarczowej,
 2. wymiana desek, wałków i półwałków drewnianych na nowe w zestawach zabawowych, ławkach, młynku itp.
 3. naprawa i pomalowanie młynka, trapu, zestawu zabawowego z rurą i bez rury oraz innych elementów, które poprawią estetykę danej zabawki, pomalowanie ławek,
 4. naprawa lub wymiana wiaderka do wciągania piachu,
 5. wymiana donic drewnianych na donice z laminatu poliestrowego w wymiarach: średnica ok.50 cm, wysokość 40-50 cm ( 10 donic),
 6. montaż 10 sześciokątnych kapeluszy z laminatu poliestrowego w różnych kolorach na koszach betonowych,
 7. demontaż starej konstrukcji drewniano-metalowej i zadaszenia nad piaskownicą, montaż nowej konstrukcji pod zadaszenie piaskownicy:
 • wymiary konstrukcji: szerokość 9 m, długość 9 m, wysokość 2,3 m,
 • Konstrukcja podparta rurą 3 calową na środku zadaszenia, betonowana z ziemi 0,5 m,
 • Konstrukcja składa się z dziewięciu rur 3'. Słupy połączone kształtownikami 80x40x2,
 • Płatwie dachu wykonane z kształtownika 50x50x2,
 • Zadaszenie wykonane z siatki propylenowej z możliwością demontażu,
 1. Demontaż istniejącej palisady drewnianej w piaskownicy:
 • montaż nowej piaskownicy o średnicy ok. 5 m o nieregularnym kształcie,
 • piaskownica wykonana z laminatu poliestrowego,
 • elementy piaskownicy to prostki o długości 1 m i wysokości ok. 35 cm oraz łuki długości 0,5 m i wysokości 0,35 cm,
 • uzupełnienie piasku w piaskownicy.

Wszystkie montowane elementy ich wymiary oraz materiały z których są wykonane muszą być tożsame z uszczegółowionymi w treści przedmiotu zamówienia.

 4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie:  01 kwietnia 2017 roku.

Zakończenie:  30 kwietnia 2017 roku.

5.     Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Dyrektor MOSiR – Mieczysław Głuchowski

Kierownik Gospodarz Obiektów Sportowych – Renata Kubik

      Tel. 46 862-77-59

6.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty, sporządzone wg załącznika nr 1, należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, pokój 01/17; do dnia 27.03.2017 roku,  do godz. 9.00.

2. Oferty stanowiące odpowiedź na przetarg należy opisać „Oferta na przetarg ofertowy –  wymiana i remont zabawek”.

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 

 • cena brutto (koszt)

100 %

 

Ogłoszenie.pdf

Załączniki do pobrania .docx

Umowa.docx

kontakt