przejdź do Sochaczew.pl
323084 odwiedzin

Regulamin wypożyczalni kajaków

A A A

Regulamin wypożyczalni kajaków

Wypożyczalnia kajaków jest administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godz. 13.00-20.00 (ostatnie wypożyczenie 19.00).

1. Wypożyczenia kajaków może dokonywać tylko osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy) stwierdzający jej tożsamość, na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

2. Osoba wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony okres czasu wypożyczenia oraz podpisuje umowę z MOSiR Sochaczew.

3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.

4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania wypożyczonego sprzętu i zobowiązany jest do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód. W przypadku szkody całkowitej, wypożyczający ponosi koszty równowartości wypożyczonego sprzętu.

5. Za nie zwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę przewidzianą cennikiem.

6. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków najemcy, utratę zdrowia lub ich śmierć.

7. Osoby nieletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

8. Nie wypożycza się kajaków osobom, będącym pod wpływem  alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z administratorem.

10.  Telefony alarmowe:

Policja 997 ,Straż Pożarna 998 ,Pogotowie Ratunkowe 999 ,Telefon alarmowy 112

11.  Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR  tel. 046/862 77 59.

Cennik obowiązujący w sezonie letnim 2016 w wypożyczalni.

Wypożyczenie kajaka  2 osobowego/na 1 godz.

Miejscowe (wypłynięcie z Przystani i powrót na nią)

 

10,00 zł

WYPOŻYCZALNIA LEŻAKÓW PLAŻOWYCH 10.00- 18.00

1 GODZ / 2 ZŁ ZA 1 SZT

CAŁY DZIEŃ / 10 ZŁ ZA 1 SZT

 

                                                      Dyrektor MOSiR

                                                   Mieczysław Głuchowski

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość