przejdź do Sochaczew.pl
323311 odwiedzin

Regulamin pomostu pływającego

A A A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTU PŁYWAJĄCEGO
 
Pomost pływający jest administrowany  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59.


1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pomostu winny zapoznać się z regulaminem i podporządkować  jego przepisom  oraz zaleceniom obsługi 
2. Pomost pływający oraz jego otoczenie jest pod stałym monitoringiem Systemu Monitoringu Miejskiego.
3. Korzystający z pomostu oraz osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pomostu.

5. Zabrania się wjeżdżania na pomost na rowerach, motorowerach, motocyklach, quadach oraz jazdy na rolkach i deskorolkach.

6. Zabrania się wpływania pod konstrukcje pomostu.
7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.  
8. Zabrania się:
a. skakania z pomostu do wody,
b. biegania po pomoście,
c. siadania i stawania nogami na barierkach pomostu,
d. zakłócania porządku,
e. zanieczyszczania wody, pomostu i terenu wokół pomostu,
f. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów,
g. palenia tytoniu na pomoście i używania otwartego ognia,
h. wnoszeniem na pomost substancji mogących go zanieczyścić
i. ingerowania w konstrukcję pomostu,
9. Wędkarstwo na pomoście:   całkowicie zabrania się wędkowania z pomostu.
10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pomostu, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.
11. Administrator pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
12. Telefony alarmowe:
-Policja 997
-Straż Pożarna 998
-Pogotowie Ratunkowe 999
-Telefon alarmowy 112
13. Skargi i wnioski należy kierować do MOSiR  tel. 046/862 77 59.

                                                                   Dyrektor MOSiR

                                                                 Mieczysław Głuchowski

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość