przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Aktualny cennik biletów za pobyt na Pływalni "ORKA"

A A A

Aktualny cennik biletów za pobyt na Pływalni ORKA

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 329.2022

Burmistrza Miasta Sochaczew

z dnia 28 grudnia 2022

 

 

„Cennik wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie”

Część 3. CENNIK BILETÓW ZA POBYT NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ ORKA

W SOCHACZEWIE

 

*-sauna - dopłata do biletu za pobyt w saunie w kwocie + 20 gr/min.

(poniedziałek - piątek: 16.45-21.45, sobota - niedziela i święta: 7.00-21.45)

* wynajęcie sauny na życzenie klienta - 1 godz. - 72 zł

 

RODZAJ BILETU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 

6.45 - 8.00

8.00 - 17.00

17.00 - 22.00

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

Normalny

25 gr

15,00 zł

34 gr

20,40 zł

36 gr

21,60 zł

Normalny z kartą mieszkańca

20 gr

12,00 zł

27 gr

16,20 zł

29 gr

17,40 zł

Ulgowy

17 gr

10,20 zł

22 gr

13,20 zł

22 gr

13,20 zł

Ulgowy z kartą mieszkańca

14 gr

8,40 zł

18 gr

10,80 zł

18 gr

10,80 zł

 

RODZAJ BILETU

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA

6.45 - 8.00

8.00 - 17.00

17.00 - 22.00

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

Normalny

26 gr

15,60 zł

36 gr

21,60 zł

40 gr

24,00 zł

Normalny z kartą mieszkańca

21 gr

12,60 zł

29 gr

17,40 zł

32 gr

19,20 zł

Ulgowy

17 gr

10,20 zł

22 gr

13,20 zł

22 gr

13,20 zł

Ulgowy z kartą mieszkańca

14 gr

8,40 zł

18 gr

10,80 zł

18 gr

10,80 zł

 

3.1 BILETY SPECJALNE

 

RODZAJ BILETU

Normalny

Opłata ze zniżką dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

Opłata ze zniżką dla posiadacza

Sochaczewskiej Karty Rodziny

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

gr/min.

zł/godz.

Bilet

rodzinny

Opiekun

31 gr

18,60 zł

25 gr

15,00 zł

15 gr

9,00 zł

Dziecko

17 gr

10,20 zł

14 gr

8,40 zł

8 gr

4,80 zł

 

  • bilet grupowy, min.10 osób - 45 minut - 7.20 zł

 

RODZAJ BILETU

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA

zł/godz.

zł/godz.

Bilet ulgowy dla osób niepełnosprawnych

Osoby do lat 18

6,00 zł

7,00 zł

Osoby dorosłe

8,00 zł

9,00 zł

Bilet indywidualny dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym*

9,00 zł

10,00 zł

Bilet ulgowy dla osoby powyżej 80 roku życia

6,00 zł

7,00 zł

 

*za opiekuna osoby niepełnosprawnej na basenie rozumie się osobę obecną w strefie przebywania osoby niepełnosprawnej i faktycznie sprawującą nad nią opiekę.

 

3.2 KARNETY

 

Opłata za karnet

Na karnecie

Okres na wykorzystanie

50,00 zł

 60,00 zł

3 miesiące

90,00 zł

110,00 zł

6 miesięcy

 

*Kwota zgromadzona na karnecie nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy upłynie termin ważności karnetu, a pozostała jeszcze na nim niewykorzystana kwota, zostanie ona dodana do nowej kwoty - pod warunkiem, że karnet zostanie wykupiony/doładowany w przeciągu pięciu dni od daty upływu jego ważności.

 

3.3  REZERWACJA TORU

 

Rezerwacja toru na basenie sportowym za godzinę

(po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem pływalni)

180,00 zł

 

 3.4 INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA Z INSTRUKTOREM

 

Indywidualna nauka pływania z instruktorem

(do godz. 19.00 ostatnie wejście)

Ilość osób

Opłata podstawowa      dla 1 osoby

Opłata ze zniżką dla

1 osoby, posiadacza Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

Opłata ze zniżką dla 1 osoby, posiadacza Sochaczewskiej Karty Rodziny/

Sochaczewskiej Karty Seniora

1

95,00 zł + bilet

76,00 zł + bilet

47,50 zł + bilet

2

52,00 zł + bilet

41,60 zł + bilet

26,00 zł + bilet

3

44,00 zł + bilet

35,20 zł + bilet

22,00 zł + bilet

 

3.5 NAUKA, DOSKONALENIE PŁYWANIA - ZAJĘCIA GRUPOWE

 

Abonament za zajęcia grupowe - nauka, doskonalenie pływania

WYSZCZEGÓLNIENIE

Opłata

 podstawowa

Opłata ze zniżką dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

Opłata ze zniżką dla posiadacza

Sochaczewskiej Karty Rodziny

Opłata za 1 lekcję zajęć grupowych - w abonamencie miesięcznym

21,60 zł w tym bilet x liczba zajęć w danym miesiącu

17,28 zł w tym bilet x liczba zajęć w danym miesiącu

10,80 zł w tym bilet x liczba zajęć w danym miesiącu

Abonament za zajęcia grupowe w okresie wakacyjnym
i feryjnym

206,00 zł w tym bilet

 

164,80 zł w tym bilet

103,00 zł w tym bilet

 

3.6 AEROBIK WODNY

 

Abonament za zajęcia aerobiku wodnego

WYSZCZEGÓLNIENIE

Opłata

 podstawowa

Opłata ze zniżką dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Mieszkańca

Opłata ze zniżką dla posiadacza

Sochaczewskiej Karty Rodziny

Opłata za 1 lekcję zajęć grupowych - w abonamencie miesięcznym

12,90 zł x liczba zajęć w danym miesiącu + bilet

10,32 zł x liczba zajęć w danym miesiącu + bilet

6,45 zł x liczba zajęć w danym miesiącu + bilet

 

Część 6. ULGI

 

Prawo do wykupienia biletu ulgowego mają:

Dzieci i młodzież szkolna (po okazaniu legitymacji)

Studenci do 26 roku życia (po okazaniu legitymacji)

Niepełnosprawni, co najmniej w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(po okazaniu legitymacji)

Opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym

Emeryci: Kobiety 60+, Mężczyźni 65+

Prawo do wykupienia biletu ze zniżką mają:

Osoby będące beneficjentami programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Osoby posiadające Sochaczewską Kartę Rodziny

Osoby posiadające Sochaczewską Kartę Mieszkańca

Osoby posiadające Sochaczewską Kartę Seniora

 

Prawo do bezpłatnego biletu mają:

Dzieci do lat 4 (wejście wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej)

Dzieci od 4 do 6 lat z Sochaczewską Kartą Mieszkańca miasta Sochaczew

(wejście wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej)

Niepełnosprawni mieszkańcy Sochaczewa - znaczny stopień niepełnosprawności (po okazaniu legitymacji) i ich opiekunowie*

Osoby powyżej 80 roku życia będące mieszkańcami Sochaczewa*

Posiadacze karty: „Sochaczew Weteranom”*

Osoby będące beneficjentami programu „Sochaczew Honorowym Dawcom Krwi”: Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu*

 

* maksymalnie do 2 godzin dziennie

kontakt