przejdź do Sochaczew.pl
314326 odwiedzin

Regulamin

A A A

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

 

 1. Skatepark jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie    ul. Olimpijska 3 ,tel. 046/ 862 77 59
 2.  Skatepark jest czynny od godz.13.00 do 19.00. W soboty i niedziele od. godz.10.00 – 19.00. W okresie wiosenno -letnim od godz.10.00-21.00. W czasie  wakacji letnich i ferii zimowych  godziny otwarcia mogą ulec  zmianie.
 3. Przed wejściem na obiekt skateparku należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 4.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, a w przypadku osoby nieletniej rodzic lub prawny opiekun. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku-ryzyka sportowego.
 5. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach deskorolkach i rowerach bmx bez metalowych bocznych zakończeń.
 6. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
 7. Osoby które nie ukończyły 18 ROKU ŻYCIA , na terenie skateparku powinny przebywać  pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, bądź posiadać pisemną zgodę od rodziców z aktualnym numerem telefonu. Ponadto osoby nieletnie powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 8. Chodzenie po konstrukcjach , przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.
 10. Do  korzystania ze skateparku upoważnione są osoby posiadające podstawowe umiejętności techniczne.
 11. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku alkoholu i środków odurzających oraz wnoszenia opakowań szklanych        czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest ZABRONIONE.
 12. Na terenie Sskateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą    wypraszane z   terenu  skateparku przez upoważnione osoby.
 14. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz    o niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 15. Za rzeczy pozostawione na skateparku MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Skargi i wnioski należy kierować do kierownika obiektu  nr tel. 046 862 87 04                                               

                                                                                                                  Dyrektor MOSiR

                                                                                                                  Mieczysław Głuchowski

 

Telefony alarmowe:  

                                                                                                                            

            Pogotowie ratunkowe        -  999                                                       

            Straż pożarna                      -  998

            MOSIR- 046/ 862-77-59

 

PAMIĘTAJ!!!

Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Kilka ważnych zasad :

1.Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.

2.Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.

3.Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.

4.Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skateparku.

5.Respektuj i szanuj słabszych od siebie.

6.Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość