przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

 

1.    Skatepark jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie , ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59

2.    Skatepark jest czynny od godz.13.00 do 19.00. W soboty i niedziele od godz.10.00 – 19.00. W okresie wiosenno -letnim od godz.10.00-21.00. W czasie wakacji letnich godziny otwarcia mogą ulec  zmianie.

3.    Przed wejściem na obiekt skateparku należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminemi instrukcjami użytkowania.

4.    Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, a w przypadku osoby nieletniej rodzic lub prawny opiekun. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku - ryzyka sportowego.

5.    Urządzenia skateparku przeznaczone są do jazdy na sprzęcie do uprawiania sportów ekstremalnych, w szczególności: do jazdy na łyżworolkach deskorolkach i rowerach bmx bez metalowych bocznych zakończeń.

6.    Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.

7.    Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

8.    Osoby od 13 do 18 roku życia mogą przebywać na terenie skateparku bez opieki rodziców lub prawnych opiekunów na podstawie ich pisemnej zgody z aktualnym numerem telefonu do kontaktu.

9.    Chodzenie po konstrukcjach , przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

10.  Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

11.  Do  korzystania ze skateparku upoważnione są osoby posiadające podstawowe umiejętności techniczne.

12.  Zabrania się wnoszenia na teren skateparku alkoholu i środków odurzających oraz wnoszenia opakowań szklanych, czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest ZABRONIONE.

13.  Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

14.  Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom, będą wypraszane z   terenu  skateparku przez upoważnione osoby.

15.  Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

16.  Za rzeczy pozostawione na skateparku MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

17.  Skargi i wnioski należy kierować do kierownika obiektu  nr tel. 046 862 87 04                                              

                                                                                                    

                                                                                                                Dyrektor MOSiR

                                                                                                                     Mieczysław Głuchowski

 

Telefony alarmowe:           

            Policja - 997                                                                                           

            Pogotowie ratunkowe   -  999                                                      

            Straż pożarna  -  998

            MOSIR- 046/ 862-77-59

 

PAMIĘTAJ!!!

Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Kilka ważnych zasad :

1.Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.

2.Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.

3.Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.

4.Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skateparku.

5.Respektuj i szanuj słabszych od siebie.

6.Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.

kontakt