przejdź do Sochaczew.pl
323086 odwiedzin

Cennik

A A A

Cennik

Cennik obiektów MOSiR ul. Warszawska 80.

 

Nie dotyczy Organizacji, Stowarzyszeń dofinansowywanych przez Burmistrza Miasta Sochaczew, które korzystają z  wejść nieodpłatnie.

Wyszczególnienie

Zespoły młodzieżowe

Grupy

nie zrzeszone

Zespoły

seniorskie 

Firmy

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

  Cena brutto

Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) całe boisko

150 zł

200 zł

250 zł

400 zł

Udostępnianie płyty boiska dla celów treningowych
(1,5 godz.) pół boiska

80 zł

100 zł

180 zł

270 zł

Udostępnianie płyty boiska na mecze
(2 godz.) całe boisko

180 zł

250 zł

360 zł

450 zł

Udostępnianie płyty boiska na mecze 
(1,5 godz.) pół boiska

120 zł

150 zł

240 zł

360 zł

Udostępnianie obiektu na imprezy 
+ każda następna rozpoczęta godzina

200 zł
120 zł

250 zł
150 zł

300 zł
150 zł

450 zł
300 zł

Bieżnia LA (1,5 godz.)

55 zł

Kort tenisowy pod zadaszeniem (1 godz.)

20 zł dzieci i młodzież , 40 zł dorośli

Oświetlenie bocznego boiska (całe boisko)

60 zł

Oświetlenie bocznego boiska (pół boiska)

30 zł

Sprzęt nagłaśniający (1 dzień)

200 zł

Stoły (1 dzień)
Ławy (1 dzień)

7 zł za sztukę 
3 zł za sztukę

Dodatkowa obsługa techniczna (1 dzień)

100 zł

Płatność za korzystanie z boiska prosimy uiszczać przelewem bankowym na konto MOSiR

W przypadku zamówienia więcej niż jednego terminu cena do ewentualnej negocjacji.

 

 

Zgodnie z & 2. 1. 7 Uchwały nr X/80/11Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, ustalono zwolnienie z opłat za obiekty sportowe następujących podmiotów:

1) klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy,
2) stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, realizujących zadania własne gminy, które spełnią kryteria zawarte w zarządzeniu Burmistrza dotyczącym szczegółowych zasad bezpłatnego korzystania z obiektów i urządzeń,
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza,
4) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych posiadających pisemną zgodę Burmistrza,
5) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość