przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
438409 odwiedzin

Cennik

A A A

 

Cennik

 

 CENNIK OD 1.01.2022

 Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sochaczew nr 283.2021 z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Gminy Miasta Sochaczew, administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na rok 2022

cena za wynajem hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 wynosić będzie

95,00 zł brutto za godzinę

 

Zgodnie z & 2. 1. 7 Uchwały nr X/80/11Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, ustalono zwolnienie z opłat za obiekty , w tym hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 następujących podmiotów:

1) klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych zarejestrowanych i działających na terenie gminy,
2) stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, realizujących zadania własne gminy, które spełnią kryteria zawarte w zarządzeniu Burmistrza dotyczącym szczegółowych zasad bezpłatnego korzystania z obiektów i urządzeń,
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza,
4) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych posiadających pisemną zgodę Burmistrza,
5) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z gminą;

kontakt