przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
416255 odwiedzin

Informacja o zajęciach organizowanych przez MOSiR na pływalni "ORKA"

A A A

Od Września do Czerwca każdego roku prowadzimy zajęcia:

- Nauki pływania/ Doskonalenia pływania dla dzieci. 

- Zajęcia aerobiku w wodzie.

W terminach Wakacji Letnich oraz Ferii Zimowych organizujemy intensywne kursy nauki/doskonalenia pływania dla dzieci. 

Możliwe jest dopisywanie się do już istniejących grup w przypadku wolnych miejsc.

Zapisy prowadzone są w kasach Pływalni, tamteż można otrzymać informacje o terminach zajęć i opłatach.


Możliwe jest wykupienie lekcji indywidualnej z instruktorem po umówieniu się z nim.

-1 osoba- 69zł/45min+ bilet wejścia

-2 osoby- 38zł/45min + bilet wejścia

-3 osoby- 32zł/45min + bilet wejścia

(Udział w zajęciach mogą brać maksymalnie 3 osoby!)

 

Regulamin dla uczestników / opiekunów osób niepełnoletnich  uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MOSiR Sochaczew na Pływalni Miejskiej ORKA.

 

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni.
 2. Grupa zawiązuję się w chwili wniesienia opłaty za zajęcia przez minimum 10 uczestników.
 3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu/ cyklu.
 4. Opłata regularna za osiem 45-minutowych zajęć w danym cyklu/ miesiącu wynosi 120zł.
 5. Wysokość opłaty może być zmieniona w przypadku nieregularnej liczby zajęć.
 6. Dzieci do lat 7 wchodzą na zajęcia pod opieką opiekuna prawnego lub osoby dorosłej przez niego wyznaczonej do sprawowania opieki (bilet ulgowy).
 7. Zapisy na kontynuacje uczestnictwa w zajęciach w następnym miesiącu/ cyklu są realizowane u instruktora prowadzącego grupę.
 8. MOSiR Sochaczew nie realizuje zwrotów pieniężnych, ani przeniesienia środków na następny okres rozliczeniowy w przypadku wykupienia usługi, a jej niewykorzystania.
 9. Przeniesienie środków pieniężnych, bądź ich części  za nie wykorzystaną usługę może nastąpić jedynie w przypadku udokumentowanej nieobecności na znacznej ilości zajęć lub wszystkich.
 10. Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.
 11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje kierownictwo Pływalni.

 

Regulamin dla osób uczestniczących w zajęciach aerobiku wodnego/ nauki pływania dla dorosłych organizowanych przez MOSiR Sochaczew na Pływalni Miejskiej ORKA.

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni.
 2. Grupa zawiązuję się w chwili wniesienia opłaty za zajęcia przez minimum 10 uczestników.
 3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu/ cyklu.
 4. Nie uiszczenie opłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników grupy.
 5. Opłata regularna za osiem 45 - minutowych zajęć w danym cyklu/ miesiącu wynosi 75zł + każdorazowy bilet,  60zł z kartą mieszkańca + każdorazowy bilet, 37,50 zł - zniżka dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Rodziny / Sochaczewskiej Karty Seniora + każdorazowy bilet. ( W przypadku zmiany cennika opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi cenami,
 6. Wysokość opłaty może być zmieniona w przypadku nieregularnej liczby zajęć
 7. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez MOSiR na pływalni Orka, traktowane jest jako akceptacja treści niniejszego regulaminu i warunków w nim zawartych oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie MOSiR na pływalni Orka
 8. Nie przewiduje się zwrotu  środków finansowych za opuszczone zajęcia.
 9. Zapisy na kontynuacje uczestnictwa w zajęciach w następnym miesiącu/ cyklu są realizowane u instruktora prowadzącego grupę.
 10. Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.
 11. W każdym temacie spornym jest możliwość indywidualnego pisemnego rozpatrzenia sprawy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 


 

kontakt