przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Regulamin

A A A

Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków

pod patronatem i o puchar Burmistrza Sochaczewa

9.06.2023r. godz.10.00

Stadion MOSiR ul. Warszawska 80

CELE:

– integrowanie grup przedszkolnych

– propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu

– zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej

– ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie

– wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo

REGULAMIN OLIMPIADY

1. Organizatorem Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

2. Olimpiada sportowa odbędzie się 9.06.2023r. o godz. 10.00. Miejscem olimpiady będzie Stadion MOSiR

3. Do olimpiady placówka typuje 8 dzieci i jednego sędziego oraz opiekuna grupy. Prosimy, żeby w każdej reprezentacji znalazły się dzieci z różnych grup wiekowych. Wymóg nie jest restrykcyjny.

4. Uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy) oraz płaskie obuwie sportowe (tenisówki, trampki, adidasy). Prosi się opiekunów reprezentacji o zabezpieczenie odpowiedniego do pogody stroju małych zawodników i zabezpieczenia obuwia sportowego. Prosi się, aby reprezentacja była ubrana w jednolite stroje sportowe.

5. Biorący udział w Olimpiadzie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.

7. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać organizatorzy z ramienia MOSiR Sochaczew oraz wolontariusze.

8. Z każdego Przedszkola (oprócz startujących), zapraszamy grupę dzieci do śledzenia zmagań Olimpiady oraz dopingowania.

9.  Prosimy o transparenty, chorągiewki, itp. a także rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;

10. Przedszkole, które podczas Olimpiady będzie najbardziej kolorowe, będzie najbardziej aktywne w nagrodę otrzyma „Puchar Kibica Olimpiady”.

11 . Drużyny walczą o puchar. Wszystkie przedszkola otrzymają nagrody, dzieci certyfikaty udziału i symboliczne medale.

12. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.

13. Pytania dotyczące szczegółów olimpiady prosimy kierować do Renaty Kubik – tel. 721-121-011

14. Zgłoszenia do olimpiady prosimy nadsyłać do dnia –2 czerwca 2023 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl, mosirsochaczew@interia.pl  tel./fax. 46 862-77-59.

Dyrektor/Kierownik Przedszkola składa imienną listę reprezentacji (imię i nazwisko, data urodzenia). Lista potwierdzona musi być przez dyrektora/kierownika Przedszkola.

15. Organizator olimpiady nie zapewnia dowozu uczestników olimpiady

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Informacje z przebiegu Olimpiady: radio i prasa lokalna, strony internetowe

Zapraszamy chętnych rodziców, dziadków, rodzeństwo - do sportowego dopingu uczestników Olimpiady. Wstęp wolny.

 

Program olimpiady:

Do godz.9.40

1. Zbiórka dzieci i zaproszonych gości.

2. Krótka odprawa sędziów i opiekunów grup.

Godz. 10.00

3. Oficjalne otwarcie olimpiady.

4. Powitanie gości przez dyrekcję MOSiR Sochaczew

5. Przedstawienie drużyn, przemarsz po  boisku i ustawienie na stanowiskach

6. Wciągnięcie flagi olimpijskiej i odsłuchanie hymnu

7. Złożenie ślubowania przez zawodników

„Ślubuję wykonywać wszystkie konkurencje uczciwie i dokładnie,

Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale”

8. Ślubowanie sędziów:

Sędziowie Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków czy ślubujecie całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu

ŚLUBUJEMY

Olimpiadę Sportową Przedszkolaków uważamy za otwartą!

9. Omówienie konkurencji sportowych i godz. 10.15 – 11. 30  blok konkurencji sportowych

10. Ogłoszenie wyników – wręczenie pucharów, medali, nagród i podziękowań. Zakończenie godz. 11.40-12.10

 

Konkurencje

SOCHACZEWSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKÓW

Sochaczew 2023r.

 

  1. BIEG NA 60 M - konkurencja na czas, zliczamy czasy wszystkich zawodników
  2. RZUT DO CELU - 3 rzuty dla każdego zawodnika - rzucamy woreczkiem do hula hop oddalonego na 3 m
  3. SKOK W DAL - skok z miejsca obunóż, zliczamy odległość całej drużyny
  4. SZTAFETA - konkurencja na czas, zawodnicy ustawieni na bieżni , biegają po ok. 20 m , przekazując pałeczkę sztafetową kolejnej osobie z drużyny , zliczamy czas całej drużyny
  5. TOR PRZESZKÓD - do pokonania tor długości 10 m - przejście pod płotkiem, nad płotkiem, slalom między pachołkami powrót do drużyny, start kolejnego zawodnika, konkurencja na czas
  6. PIŁKARSKIE ORŁY

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących, każde zgłoszone do Olimpiady przedszkole, będzie miało wyznaczone swoje stanowiska , na których odbywać się będą dane konkurencje. Konkurencje muszą być wykonywane w ustalonej kolejności, tak by wszystkie przedszkola w określonym czasie wykonały daną konkurencję.

 

 

 

LETNIA SOCHACZEWSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

9.06.2023r.

 

Lista zgłoszeniowa ……………………………………………………………………………….

( Nazwa Przedszkola)

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

OPIEKUNOWIE

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis dyrektora/kierownika Przedszkola

kontakt