przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

Przetarg ofertowy: "Zakup i montaż regulatora compact controller DCCAW006PR0010PL"

A A A

Sochaczew, dnia 05-09-2022 roku

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew ogłasza przetarg ofertowy na zakup i montaż Regulatora Compact controller DCCAW006PR0010PL. 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. z późn. zm.) w oparciu    o procedury określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Dyrektora MOSiR w Sochaczewie   t.j. Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty  130 000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i montaż DCCAW006PR0010PL – 1 sztuka, Regulator Compakt controller, montaż naścienny IP 67, zasilanie 90-253 VAC, 50/60 Hz wartość mierzona pH/redox, regulacja PID wejście pauzy, wyjście 4-20mA, sterowanie 1 pompką znak CE, dokumentacja w języku polskim.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia :  do 22-09-2022 roku Pływalnia „ORKA”, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

3. Oferty (załącznik nr 1 ) należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Oferta na zapytanie nr 13/PO/MOSiR/2022 – Regulator Compact controller” na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
4. Termin składania ofert: 12.09.2022 roku do godziny 9:00.
5. Wybór oferenta dokonany zostanie w dniu 12.09.2022 roku.
6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

13-PO-MOSiR-2022 zapytanie ofertowe Regulator Compact - załączniki do pobrania.docxkontakt