przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
421653 odwiedzin

Regulamin

A A A

Olimpiada Przedszkolaków 2022.doc

 

Sochaczewska Olimpiada Przedszkolaków

pod patronatem i o puchar Burmistrza Sochaczewa

10.06.2022r. godz.10.00

Stadion MOSiR ul. Warszawska 80 

CELE:

– integrowanie grup przedszkolnych

– propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu

– zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej

– ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie

– wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo

REGULAMIN OLIMPIADY

1. Organizatorem Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

2. Olimpiada sportowa odbędzie się 10.06.2022r. o godz. 10.00. Miejscem olimpiady będzie Stadion MOSiR lub boisko boczne przy ul. Warszawskiej 80.

3. Do olimpiady placówka typuje 8 dzieci i jednego sędziego oraz opiekuna grupy. Prosimy, żeby w każdej reprezentacji znalazły się dzieci z różnych grup wiekowych. Wymóg nie jest restrykcyjny.

4. Uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, spodenki, dresy) oraz płaskie obuwie sportowe (tenisówki, trampki, adidasy). Prosi się opiekunów reprezentacji o zabezpieczenie odpowiedniego do pogody stroju małych zawodników i zabezpieczenia obuwia sportowego. Prosi się, aby reprezentacja była ubrana w jednolite stroje sportowe.

5. Biorący udział w Olimpiadzie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne uczestników oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.

7. Nad przebiegiem imprezy będą czuwać organizatorzy z ramienia MOSiR Sochaczew oraz wolontariusze.

8. Z każdego Przedszkola (oprócz startujących), zapraszamy grupę dzieci do śledzenia zmagań Olimpiady oraz dopingowania.

9.  Prosimy o transparenty, chorągiewki, itp. a także rymowanki( slogany), za pomocą których grupy przedstawią się na uroczystości otwarcia olimpiady;

10. Przedszkole, które podczas Olimpiady będzie najbardziej kolorowe, będzie najbardziej aktywne w nagrodę otrzyma „Puchar Kibica Olimpiady”.

11 . Drużyny walczą o puchar. Wszystkie przedszkola otrzymają nagrody, dzieci certyfikaty udziału i symboliczne medale.

12. Organizator zapewnia poczęstunek i napoje.

13. Pytania dotyczące szczegółów olimpiady prosimy kierować do Renaty Kubik – tel. 721-121-011

14. Zgłoszenia do olimpiady prosimy nadsyłać do dnia – 3 czerwca 2022 r. na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl, mosirsochaczew@interia.pl  tel./fax. 46 862-77-59.

Dyrektor/Kierownik Przedszkola składa imienną listę reprezentacji (imię i nazwisko, data urodzenia). Lista potwierdzona musi być przez dyrektora/kierownika Przedszkola.

15. Organizator olimpiady nie zapewnia dowozu uczestników olimpiady

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

Informacje z przebiegu Olimpiady: radio i prasa lokalna, strony internetowe

Zapraszamy chętnych rodziców, dziadków, rodzeństwo - do sportowego dopingu uczestników Olimpiady. Wstęp wolny.

 

Program olimpiady:

Do godz.9.40

1. Zbiórka dzieci i zaproszonych gości.

2. Krótka odprawa sędziów i opiekunów grup.

Godz. 10.00

3. Oficjalne otwarcie olimpiady.

4. Powitanie gości przez dyrekcję MOSiR Sochaczew

5. Przedstawienie drużyn, przemarsz po  boisku i ustawienie na stanowiskach

6. Wciągnięcie flagi olimpijskiej i odsłuchanie hymnu

7. Złożenie ślubowania przez zawodników

„Ślubuję wykonywać wszystkie konkurencje uczciwie i dokładnie,

Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale”

8. Ślubowanie sędziów:

Sędziowie Sochaczewskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków czy ślubujecie całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu

ŚLUBUJEMY

Olimpiadę Sportową Przedszkolaków uważamy za otwartą!

9. Omówienie konkurencji sportowych i godz. 10.15 – 11. 30  blok konkurencji sportowych

10. Ogłoszenie wyników – wręczenie pucharów, medali, nagród i podziękowań. Zakończenie godz. 11.40-12.10

 

Konkurencje

SOCHACZEWSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKÓW

Sochaczew 2022r.

 

Konkurencje wykonywane przez jedną drużynę jednocześnie

 

  1. Tor przeszkód na czas – 8 osób z drużyny
  2. Rzut oszczepem (piankowym) – liczy się długość rzutu całej drużyny – 8 osób
  3. Rzut woreczkiem do celu – 3 próby – każda z 8 osób
  4. Bieg na 40 m po bieżni – jedno przedszkole na 6 torach wystawia 6 zawodników, po uwagę bierzemy czas najszybszego zawodnika. Po kolei startują  wszystkie reprezentacje.

 

Konkurencje wykonywane wspólnie w jednym czasie

  1. 6.  Slalom z woreczkiem na głowie – wszystkie grupy jednocześnie, zawodnik startuje z woreczkiem na głowie, pokonuje salom z pachołkami , wraca do drużyny z woreczkiem w ręku, bez slalomu i przekazuje woreczek kolejnej osobie.
  2. 7. Piłka nad głową: Drużyna ustawia się w rzędzie jeden za drugim. Na sygnał startu podają sobie piłkę gumową nad głową. Ostatnia osoba z rzędu wraz z piłką przebiega na początek rzędu, siada i ponownie rozpoczyna podawanie piłki nad głową. Zabawa trwa tak długo aż wszyscy zawodnicy z drużyny wykonają zadanie.

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących, każde zgłoszone do Olimpiady przedszkole, będzie miało wyznaczone swoje stanowiska , na których odbywać się będą dane konkurencje. Konkurencje muszą być wykonywane w ustalonej kolejności, tak by wszystkie przedszkola w określonym czasie wykonały daną konkurencję.

 

LETNIA SOCHACZEWSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

10.06.2022r.

 

Lista zgłoszeniowa ……………………………………………………………………………….

( Nazwa Przedszkola)

l.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

OPIEKUNOWIE

1. ………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………..

pieczęć i podpis dyrektora/kierownika Przedszkola

kontakt