przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455687 odwiedzin

Przetarg ofertowy na wykonanie prac konserwacyjnych miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpania

A A A

Sochaczew, dnia 28.04.2022 roku.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: wykonanie   prac konserwacyjnych miejsca z przeznaczeniem do kąpania na rzece Bzurze teren działki gruntowej o nr ewidencyjnym 1750/1 położony w Sochaczewie przy ul. Moniuszki.

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. z późn. zm.) w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu nr 13/2021 Dyrektora MOSiR w Sochaczewie t.j. Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

4-PO-MOSiR-22 Ogłoszenie oraz załaczniki do pobrania.docx

ZAŁĄCZNIK NR 3 - umowa.docx

kontakt