przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
438773 odwiedzin

Regulamin

A A A

Regulamin

REGULAMIN

Czwartków  Lekkoatletycznych

sezon  2021 / 2022

 

 

 1. 1.       ORGANIZATOR

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie; tel. 46 862-77-59, e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

2. WSPÓŁORGANIZATOR

- Gmina Miasto Sochaczew

- Klub Maratończyka Aktywni

- Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl).

 

 1. 2.       CEL I ZADANIA IMPREZY

 

- Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych

- niwelowanie skutków epidemii, szczególnie siedzącego trybu życia,

- przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym: nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomanii,

- kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, pomaganie w utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej.

- promocja miasta Sochaczew w mediach oraz podczas Finału Ogólnopolskiego w Łodzi,

 

 1. 3.       UCZESTNICY

Prawo startu w „czwartkach” mają uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych: grupa wiekowa 13 lat - rocznik 2009, II grupa wiekowa 12 lat - rocznik 2010, III grupa wiekowa 11 lat i młodsi - rocznik 2011. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej.

 

 1. 4.       KONKURENCJE

 

W trakcie zawodów rozgrywane będą następujące konkurencje:

Rocznik 2009:

Dziewczęta:       60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2 kg, ;

Chłopcy:              60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;

Rocznik 2010, 2011 i młodsi:

Dziewczęta:       60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:              60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową

 

 1. 5.       ZGŁOSZENIA
 • Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo: mosir@mosir.sochaczew.pl  oraz bezpośrednio podczas zawodów w godz.11.30-11.45 (28.04.;12.05.) w godz. 9.30-9.45 (5.05.;19.05.). Kontakt tel. Renata Kubik tel.721-121-011, Emanuel Zimny tel.697-296-626Reprezentacja danej szkoły może składać się maksymalnie z 30 zawodników 
 • Opiekun  zgłaszający  grupę  jest  zobowiązany  i  odpowiedzialny  zapoznać  grupę  uczestników  z regulaminem zawodów i regulaminem stadionu

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
 • Uczniowie startują z kartami startowymi, które przekazują sędziemu przed startem w danej konkurencji, (odbiór kart przed zawodami u organizatora lub na www.mosir.sochaczew.pl) 
 • Na  kartę  startową  należy  wpisać  (DRUKOWANYMI  LITERAMI):  imię  i  nazwisko  zawodnika,  rok urodzenia, konkurencję, szkołę i nazwisko opiekuna
 • Udział w danej konkurencji zaczynamy startami od najmłodszych zawodników
 • W biegach odbędą się serie na czas (w biegu 60 m eliminacje)
 • W konkurenci technicznej skok w dal – dwie próby
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i przepisami PZLA

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

Program zawodów: 

godz. 9.30 (5.05.;19.05.) lub 11.30 (28.04.;12.05) zgłoszenia

godz. 9.45 (5.05.;19.05.) lub 11.45 (28.04.;12.05) weryfikacja

godz. 9.55  (5.05.;19.05.) lub 11.55 (28.04.;12.05) otwarcie zawodów

godz. 10.00 (5.05.;19.05.) lub 12.00 (28.04.;12.05) rozpoczęcie imprezy

godz. 10.10 (5.05.;19.05.) lub 12.10 (28.04.;12.05) – pchnięcie kulą – dziewczęta

                           pchnięcie kulą - chłopcy

60 m- chłopcy

skok w dal           - dziewczęta

skok wzwyż        - chłopcy

skok wzwyż        - dziewczęta

godz. 10.30 (5.05.;19.05.)  lub 12.30 (28.04.;12.05) - 300 m - chłopcy

godz. 10.50 (5.05.;19.05.) lub 12.50 (28.04.;12.05) - 60 m - dziewczęta

skok w dal               - chłopcy

rzut p. palantową - dziewczęta

rzut p. palantową - chłopcy

godz.11.20 (5.05.;19.05.) lub 13.20 (28.04.;12.05) - 300 m - dziewczęta

godz.11.30 (5.05.;19.05.)  lub 13.30 (28.04.;12.05) - 600 m - dziewczęta

godz.11.50 (5.05.;19.05.) lub 13.50 (28.04.;12.05) - 1000 m - chłopcy

 

 

 1. 8.       TERMINY I GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW:

 

Eliminacje wiosenne

28.04. godz.12.00

5.05. godz.10.00

12.05. godz.12.00

19.05.godz.10.00

 26.05. godz.16.00 - Finał miejski

Czerwiec – 2022r Finał Ogólnopolski

 

 

 

 

 1. 9.       NAGRODY

Dyplomy za zajęcie od 1 do 3 miejsca w każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych w eliminacjach. Puchary, medale, nagrody rzeczowe w finale miejskim. 

 

 1. ZASADY PUNKTACJI I KWALIFIKACJI

-  Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej

grupy wiekowej.

- O kolejności uczestników w „Czwartkach Lekkoatletycznych” w danej konkurencji, zadecyduje suma

punktów uzyskanych w pięciu (spośród wszystkich) najlepszych startach w tej imprezie (w biegach na 600  i 1000 m w trzech).

- Jeśli zawodnik zajmie w danej konkurencji jedno z trzech pierwszych miejsc oraz wypełni podstawowe wymagania regulaminowe ma prawo startu w Finale Ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu 2022 r.

- Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji, to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w Finale Ogólnopolskim, jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w Finale Miejskim.

- Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze startu w Finale Ogólnopolskim w danej konkurencji, to prawo udziału

  przechodzi na kolejnego sklasyfikowanego zawodnika, pod warunkiem udziału w Finale Miejskim w tej konkurencji.

 

 1. 11.   SPRAWY RÓŻNE

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione na terenie zawodów.

- Opiekunowie szkół, a także rodzice zawodników biorących udział w zawodach biorą

  odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swoich dzieci i młodzieży oraz za stan zdrowotny

  podopiecznych (brak przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).

- Do dyspozycji uczestników są szatnie i toalety; za stan pomieszczeń odpowiadają korzystający.

- Program minutowy może ulec zmianie

- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów ustanowionych

  na czas epidemii związanej z COVID-19

- Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.

- Uczestników obowiązuje obuwie i stroje sportowe

- Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów i organizatorzy.

- Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w regulaminie mając na celu dobro i bezpieczeństwo

  uczestników oraz sprawny przebieg zawodów.

 

kontakt