przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455685 odwiedzin

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA AEROBIKU

A A A

Regulamin dla osób uczestniczących w zajęciach aerobiku wodnego/ nauki pływania dla dorosłych organizowanych przez MOSiR Sochaczew na Pływalni Miejskiej ORKA.

 

  1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Pływalni.
  2. Grupa zawiązuję się w chwili wniesienia opłaty za zajęcia przez minimum 10 uczestników.
  3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu/ cyklu.
  4. Nie uiszczenie opłaty w terminie spowoduje usunięcie z listy uczestników grupy.
  5. Opłata regularna za osiem 45 - minutowych zajęć w danym cyklu/ miesiącu wynosi 86,00zł + każdorazowy bilet,  69,00zł z kartą mieszkańca + każdorazowy bilet, 43,00zł - zniżka dla posiadacza Sochaczewskiej Karty Rodziny / Sochaczewskiej Karty Seniora + każdorazowy bilet. ( W przypadku zmiany cennika opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującymi cenami)Wysokość opłaty może być zmieniona w przypadku nieregularnej liczby zajęć.
  6. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez MOSiR na pływalni Orka, traktowane jest jako akceptacja treści niniejszego regulaminu i warunków w nim zawartych oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie MOSiR na pływalni Orka.
  7. Nie przewiduje się zwrotu  środków finansowych za opuszczone zajęcia.
  8. Zapisy na kontynuacje uczestnictwa w zajęciach w następnym miesiącu/ cyklu są realizowane u instruktora prowadzącego grupę.
  9. Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.
  10. W każdym temacie spornym jest możliwość indywidualnego pisemnego rozpatrzenia sprawy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
kontakt