przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
455686 odwiedzin

REGULAMIN GRUPOWYCH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA

A A A

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW / OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W ZAJĘCIACH NAUK I DOSKONALENIA PŁYWANIA


 1. Organizatorem kursu nauki i doskonalenia pływania jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na pływalni Orka przy ul. Olimpijskiej 3 w Sochaczewie.
 2. Zajęcia prowadzone są przez kadrę trenerską i instruktorską zatrudnioną przez MOSiR.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są:
 • dostarczyć do MOSiR na pływalni Orka podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach,
 • przestrzegać regulaminów pływalni oraz niniejszego regulaminu,
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej zajęcia oraz ratowników wodnych.

 

 1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłaty i zapisy dokonuje się w kasie pływalni Orka.
 2. Opłata wg. cennika za zajęcia wynosi 18 zł x ilość zajęć w danym cyklu.
 3. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach są uiszczane bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami w danym cyklu.
 4. Uiszczenie opłaty za zajęcia organizowane przez MOSiR na pływalni Orka, traktowane jest jako akceptacja treści niniejszego regulaminu i warunków w nim zawartych oraz wszystkich regulaminów obowiązujących na obiekcie.
 5. Nie realizuje się zwrotów pieniężnych, ani przeniesienia środków na następny okres rozliczeniowy w przypadku wykupienia usługi, a jej niewykorzystania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia z listy uczestnika kursu, w przypadku braku naniesienia opłaty najpóźniej na drugich zajęciach w danym miesiącu. 
 7. Maksymalna liczba uczestników jednego kursu to 15 osób. Minimalna ilość osób w  grupie wynosi 10. 
 8. Dzieci do lat 7 wchodzą na zajęcia pod opieką opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej przez niego wyznaczonej do sprawowania opieki w stroju sportowym (koszulka, spodenki, klapki na zmianę). Każda osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w trakcie zajęć ma obowiązek wykupienia biletu ulgowego, który jest podstawą prawną do opieki nad dzieckiem.
 9. Uczestnicy zajęć zapisując się do grupy deklarują brak przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w danej grupie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nagłej nieobecności instruktora i braku możliwości zorganizowania zastępstwa lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora w trakcie trwania kursu.
 12. Uczestnicy zajęć mają obowiązek pobrania kluczyka do szafki w kasie pływalni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 13. Zajęcia pływackie prowadzone są̨ w jednostkach 45-minutowych. W ramach opłaty za zajęcia każdy uczestnik zajęć ma prawo do 65 minutowego przebywania na płatnej strefie. Po przekroczeniu czasu zostanie naliczona opłata minutowa 18 gr za każdą minutę.
 14. Prowadzący zajęcia przejmują̨ opiekę nad uczestnikami zajęć od momentu wejścia na nieckę basenową.

 

 

 

kontakt